ԱՌՕՐԵԱՅ

ԱՌՕՐԵԱՅ Ամիտեան կարօտով ու հիասթափութեամբ

Տիգրանակերտ ծնած, 1992-ին Միացեալ Նահանգներ գաղթած, 2013-ին ծննդավայր վերադարձած Երուանդ Պոսթանճը կամ աւելի ծանօթ անունով Ուտի Երուանդ կը պատրաստուի Քափատոքս փառատօնի շրջագծով բեմ բարձրանալու։ Սիրուած ուտահարի հետ զրուցեցինք փառատօնի, Տիգրանակերտի եւ յատկապէս ալ Սուր թաղամասի անցուդարձերուն շուրջ։