Շըրնաքի 14 շրջան՝ անվտանգության գոտի

Շըրնաքի Բեյթուշշեբափ գավառի 14 շրջանները 2016թ․ սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում ժամանակավորապես հատուկ անվտանգության գոտի են հայտարարվել։

Շըրնաքի նահանգապետարանի հայտարարության մեջ նշվում է, որ նահանգների կառավարման թիվ 5442 օրենքի և զինվորական արգելված գոտիների ու անվտանգության գոտիների մասին թիվ 2565 օրենքի 32 ա․ կետի համաձայն՝ 14 շրջան արտակարգ անվտանգության գոտի է հայտարարվում։ Արտակարգ անվտանգության գոտու մասին նահանգապետարանի հայտարարության մեջ նաև անվտանգության գոտի հայտարարված Բեյտուշշեբափ նահանգի Ֆարաշին շրջանի կորդինատներն են ներկայացված։