Ժագ Իհմալեանի գործերը Պոլսոյ մէջ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

pakrates@yahoo.com

Առաջին անգամ Յակոբ Այվազի հրատարակած «Քուլիս» թատերական պարբերաթերթի էջերուն հանդիպած եմ Ժագ Իհմալեան նկարիչի անունին։ Հոն լոյս տեսած յօդուածի մը մէջ հալէպահայ անուանի մտաւորական Թորոս Թորանեան կը պատմէր պոլսահայ նկարիչի հետ իր պատահական հանդիպումը Մոսկուայի լայն փողոցներէն մէկուն վրայ։

Երկու համայնավար ընկերներ կարօտով զիրար գրկած, ապա միասնաբար այցելած էին Նազըմ Հիքմեթի շիրիմը։ Փոխ առ փոխ արտասանած էին Հիքմեթի բանաստեղծութիւններէն նմոյշներ։

Պատկերալից էր բժիշկ Թորանեանի պատմելաոճը։ Պահը կը կենդանանար աչքերուս առջեւ։ Այդ պահուն չէի կրնար երեւակայել թէ այս յօդուածը կարդալէս տասնամեակներ անց, ես ալ նոյն ապրումը պիտի ունենամ Թորոս Թորանեանի հետ, եւ Երեւանի, այժմ Կարեն Տեմիրճեանի անունով յիշուած մարզահամերգային համալիրի աստիճաններուն վրայ փոխ առ փոխ պիտի արտասանենք այս անգամ Եղիշէ Չարենցի բանաստեղծութիւններէն քառեակներ։

Ժագ Իհմալեան նկարիչի հետ իմ երկրորդ հանդիպումը դարձեալ յօդուածի մը միջոցաւ իրականացաւ։ Այս անգամ Թիւրքքայա Աթաէօվ կը դրուատէր Իհմալեանի նկարչական վաստակը, որու առանցքը կը կազմէր ծննդավայրի նկատմամբ կարօտը։

Արդարեւ Ժագ Իհմալեանի որդին Վաչէ Իհմալեան եւս կը հաստատէ հօր հայրենաբաղձութիւնը, որ կը ներկայանար անոր պաստառներուն վրայ։ «Հայրս Մոսկուա ապրելով միշտ Պոլիսը նկարեց» կ՚ըսէր Վաչէն։ Այս լսելով ակամայ կը յիշեմ մեր մեծ գիւղագիրը՝ Յակոբ Մնձուրին, որ կեանքի շատ երկար հատուածը Պոլիս անցուցած ըլլալով հանդերձ միշտ գրած էր հայրենի երկիրը՝ Արմըտանը։

15 Մայիսին Շիշլի, Նազըմ Հիքմեթի անուան մշակոյթի կեդրոնին մէջ բացուեցաւ Ժագ Իհմալեանի անհատական ցուցահանդէսը, որ կարելի է այցելել մինչեւ 15 Յունիս։ Ան շարունակութիւնն է Ապրիլ ամսուն, Պուրսա, Նիլիւֆեր աւանի քաղաքապետութեան նախաձեռնութեամբ կայացող ցուցահանդէսին։

Մայտա Սարիսի նախաձեռնութեամբ 2013-ին Փերա, յունաց դեսպանատան դահլիճին մէջ կայացող ցուցահանդէսէն ետք պոլսեցի արուեստասէրները երկրորդ անգամ առիթը կ՚ունենան հաղորդուելու Ժագ Իհմալեանի արուեստին։

Այս առթիւ քաղաքս ժամանած էր Վաչէ Իհմալեան, որ վերջերս բոլորովին նուիրուած է իր հօր գործերու ծանօթացման գործին։ Իր հետ մեր կատարած հարցազրոյցը կը ներկայացնենք ստորեւ, Պերճ Արապեանի լուսանկարներու ընկերակցութեամբ։

Ի՞նչ տպա­­­­­­ւորու­­­­­­թիւններ կը փո­­­­­­խան­­­­­­ցէք Պուրսա­­­­­­յի եւ Իս­­­­­­թանպու­­­­­­լի ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հան­­­­­­դէսնե­­­­­­րէն։

Նա­­­­­­խորդ տա­­­­­­րի Նա­­­­­­զըմ Հիք­­­­­­մե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­թի մա­­­­­­հուան 55-րդ տա­­­­­­րելի­­­­­­ցի առ­­­­­­թիւ Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւա ժա­­­­­­մանած էր Կիւ­­­­­­նէյ Էօզ­­­­­­քը­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լըճ, որ կը պաշ­­­­­­տօ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նավա­­­­­­րէր Նի­­­­­­լիւ­­­­­­ֆե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րի քա­­­­­­ղաքա­­­­­­պետա­­­­­­րանի մշա­­­­­­կոյ­­­­­­թի բաժ­­­­­­նին մէջ։ Այդ օրե­­­­­­րուն կը ցու­­­­­­ցադրո­­­­­­ւէր նաեւ հօրս գոր­­­­­­ծե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը։ Այ­­­­­­ցե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեց ցու­­­­­­ցասրա­­­­­­հը եւ առա­­­­­­ջար­­­­­­կեց նման կազ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կեր­­­­­­պութիւն մը իրա­­­­­­կանաց­­­­­­նել Պուրսա­­­­­­յի մէջ։ Ըն­­­­­­դա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ռաջե­­­­­­ցի այս հրա­­­­­­ւէրին եւ եկայ Թուրքիա։ Լաւ կազ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կեր­­­­­­պո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւած էր եւ մա­­­­­­նաւանդ աշա­­­­­­կեր­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կան խումբեր այ­­­­­­ցե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեցին ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հան­­­­­­դէ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­սը։

 

Իսկ ինչպէ՞ս կ՚անցնի Իս­­­­­­թանպու­­­­­­լի ցու­­­­­­ցադրու­­­­­­թիւնը։

Այդ մա­­­­­­սին կա­­­­­­նուխ է բան մը ըսել, քա­­­­­­նի որ դեռ շատ նոր է։ Բայց կը յի­­­­­­շեմ Մայ­­­­­­տա Սա­­­­­­րիսի կազ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կեր­­­­­­պած նա­­­­­­խորդ ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հան­­­­­­դէ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­սը, որ շատ մեծ թի­­­­­­ւով այ­­­­­­ցե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լու­­­­­­ներ ու­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ցանք։ Ան­­­­­­շուշտ պէտք է նշեմ որ ան շատ աւե­­­­­­լի կեդ­­­­­­րո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նական թա­­­­­­ղի մը մէջ էր։

 

Որ­­­­­­քան գի­­­­­­տեմ նա­­­­­­խապէս ալ զա­­­­­­նազան ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հան­­­­­­դէսներ կազ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կեր­­­­­­պած էք։

Ճիշդ է, Հա­­­­­­յաս­­­­­­տան եւ Ֆրան­­­­­­սա եւս ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հան­­­­­­դէսներ կա­­­­­­տարո­­­­­­ւեցան։ Այժմ կ՚աշ­­­­­­խա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­տիմ Գեր­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նիոյ մէջ նման ներ­­­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­յացում մը իրա­­­­­­կանաց­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լու։ Գեր­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նիան կը կա­­­­­­րեւո­­­­­­րեմ, որով­­­­­­հե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­տեւ հոն բա­­­­­­ւական մեծ թի­­­­­­ւով թուրքիացի­­­­­­ներ կան։ Գի­­­­­­տէք թէ հօրս նկար­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը մե­­­­­­ծաւ մա­­­­­­սամբ Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւա ար­­­­­­տադրո­­­­­­ւելով հան­­­­­­դերձ առ­­­­­­հա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­սարակ Թուրքիոյ ապ­­­­­­րումնե­­­­­­րը կը ցո­­­­­­լաց­­­­­­նեն։ Հայրս շատ տա­­­­­­ռապած էր հայ­­­­­­րե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նիքի կա­­­­­­րօտէն։ Ան­­­­­­գամ մը Ապի­­­­­­տին Տի­­­­­­նոյի հետ Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւայի փո­­­­­­ղոց­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րուն զբօս­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լու պա­­­­­­հուն երա­­­­­­զած են օր մը Պո­­­­­­լիս ըլ­­­­­­լալ եւ ծո­­­­­­վեզ­­­­­­րին նկա­­­­­­րելու մա­­­­­­սին։ Տի­­­­­­նօ աւե­­­­­­լի վերջ գրի առած յօ­­­­­­դուա­­­­­­ծին մէջ այս երա­­­­­­զին ակ­­­­­­նարկե­­­­­­լով կ՚ըսէ. «Այդ պա­­­­­­հուն նկա­­­­­­տեցի թէ Ժա­­­­­­գի շրթունքը սկսած էր դողդղալ»։ Շատ մեծ կա­­­­­­րօտ քա­­­­­­շեց հայրս։

 

Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւայի բա­­­­­­րեկամ­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը ընդհան­­­­­­րա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­պէս թուրքիացի­­­­­­նե՞ր էին։

Ոչ, այդ տա­­­­­­րինե­­­­­­րուն թուրքիացի­­­­­­ներ շատ չկա­­­­­­յին։ Այդ եր­­­­­­թե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւեկու­­­­­­թիւնը Խորհրդա­­­­­­յին շրջա­­­­­­նէն ետք սկսաւ։ Նոյ­­­­­­նիսկ շա­­­­­­տեր ամուսնա­­­­­­ցան ռուս կա­­­­­­նանց հետ։ Յա­­­­­­ճախ Թուրքիայէն այ­­­­­­ցե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լու­­­­­­ներ կ՚ու­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նար։ Անոնցմէ մէկն էր եր­­­­­­գի­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ծաբան Ազիզ Նե­­­­­­սին։ Յե­­­­­­տոյ Եաշար Քե­­­­­­մալ կամ Օր­­­­­­հան Քե­­­­­­մալը կը յի­­­­­­շեմ։ Երբ որ Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւա գան, կամ մեր տան մէջ, կամ ալ աշ­­­­­­խա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­տանո­­­­­­ցը ան­­­­­­պայման կը հան­­­­­­դի­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­պէին հօրս։ Արա Կիւ­­­­­­լերն ալ եկած էր եւ աշ­­­­­­խա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­տանո­­­­­­ցին մէջ լու­­­­­­սանկա­­­­­­րած էր հայրս։ Բո­­­­­­լոր այդ տո­­­­­­ւեալ­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը հետս են։ Ես մտա­­­­­­դիր եմ այդ փաս­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­թուղթե­­­­­­րը իրենց փո­­­­­­խան­­­­­­ցե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լու։ Օրի­­­­­­նակի հա­­­­­­մար Ազիզ Նե­­­­­­սինի հօրս գրած նա­­­­­­մակ­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը յանձնե­­­­­­ցի իր որ­­­­­­դոյն, Ալի Նե­­­­­­սինի։ Օր­­­­­­հան Քե­­­­­­մալի որ­­­­­­դին Ըշը­­­­­­քի հետ ալ հան­­­­­­դի­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­պեցայ, հօ­­­­­­րը մա­­­­­­կագ­­­­­­րած գիր­­­­­­քը յանձնե­­­­­­ցի։ Գի­­­­­­տեմ որ իր անու­­­­­­նով թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րան մը կայ։

 

Ժագ Իհ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեանի նկար­­­­­­չա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կան ժա­­­­­­ռան­­­­­­գը բա­­­­­­ւական մեծ ըլ­­­­­­լա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լու է։

Շատ է՛ հայրս շատ կ՚ար­­­­­­տադրէր։ Սկսած գոր­­­­­­ծը նոյն օրո­­­­­­ւայ մէջ կ՚աւար­­­­­­տէր։ մա­­­­­­կանու­­­­­­նը չէր ար­­­­­­դա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րաց­­­­­­ներ այ­­­­­­սինքն։ Բա­­­­­­ւական մեծ քա­­­­­­նակու­­­­­­թեամբ գոր­­­­­­ծեր ու­­­­­­նի։ Կտա­­­­­­ւի, թուղթի, փայ­­­­­­տի կամ մե­­­­­­տաղի վրայ աշ­­­­­­խա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­տուած գոր­­­­­­ծեր...Ան­­­­­­շուշտ բո­­­­­­լորն ալ նոյն յա­­­­­­ջողու­­­­­­թիւնը չու­­­­­­նին։ Եթէ թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րան­­­­­­ներ պա­­­­­­հան­­­­­­ջեն, սի­­­­­­րով կը նո­­­­­­ւիրեմ այդ լաւ գոր­­­­­­ծե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը։ Գի­­­­­­տեմ որ հայրս կը փա­­­­­­փաքէր իր գոր­­­­­­ծե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րուն թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րանի մէջ ցու­­­­­­ցադրուիլը։ Իր այդ փա­­­­­­փաքը զիս պար­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կան կը դարձնէ։ Երե­­­­­­ւանի նկար­­­­­­չա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կան թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րանի մէջ հօրս հինգ գոր­­­­­­ծե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը կան, որոնցմէ մէ­­­­­­կը միշտ կը ցու­­­­­­ցադրո­­­­­­ւի։

 

Իսկ Իս­­­­­­թանպու­­­­­­լի թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րան­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րուն մէջ Ժագ Իհ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեանի գոր­­­­­­ծեր կա՞ն։

1993-ին երբ եկայ, ու­­­­­­զե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ցի որ քա­­­­­­ղաքի թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րան­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րուն տամ, բայց իրենք շատ ալ հե­­­­­­տաքրքիր չե­­­­­­ղան։ Ան­­­­­­ցեալին նման դժկա­­­­­­մու­­­­­­թիւն ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­բերած էին Ֆիք­­­­­­րեթ Մո­­­­­­ւալ­­­­­­լա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­յի դէմ։ Միայն Իս­­­­­­թանպու­­­­­­լի Նկա­­­­­­րի եւ Քան­­­­­­դա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կի Թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րանին մէջ Նա­­­­­­զըմ Հիք­­­­­­մե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­թի դի­­­­­­ման­­­­­­կար մը կայ։ Այդ գոր­­­­­­ծը հայրս նո­­­­­­ւիրած էր Զե­­­­­­քերիա Սեր­­­­­­թե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լին եւ ապա դուստրը Եըլ­­­­­­տըզ Սեր­­­­­­թել նո­­­­­­ւիրեց թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րանին։

 

Պո­­­­­­լիս կամ Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւա հայ­­­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կան կեդ­­­­­­րոններ կան, որոնք եւս թան­­­­­­գա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րանի բնոյթ ու­­­­­­նին։ Օրի­­­­­­նակի հա­­­­­­մար Պոլ­­­­­­սոյ պատ­­­­­­րիար­­­­­­քա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րանի մէջ երեք Այ­­­­­­ւա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­զովսկի­­­­­­ներու կող­­­­­­քին կան բազ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­թիւ գոր­­­­­­ծեր։ Կը յի­­­­­­շեմ նաեւ Սուրբ Փրկիչ Հի­­­­­­ւան­­­­­­դա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նոցը կամ Կեդ­­­­­­րո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նական վար­­­­­­ժա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րանը եւ նման հաս­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­տու­­­­­­թիւններ։ Անոնք ար­­­­­­դեօք ու­­­­­­նի՞ն Իհ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեանի գոր­­­­­­ծեր։

1980 թո­­­­­­ւակա­­­­­­նին Էջ­­­­­­միածին քա­­­­­­ղաքի մէջ Մայ­­­­­­րա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­վան­­­­­­քի մօ­­­­­­տակայ սրա­­­­­­հի մը մէջ ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հան­­­­­­դէս մը սար­­­­­­քած էինք։ Այդ ցու­­­­­­ցա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­հան­­­­­­դէ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­սը այ­­­­­­ցե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեց նաեւ Վե­­­­­­հափառ Վազ­­­­­­գէն Ա. Կա­­­­­­թողի­­­­­­կոս։ Հինգ գոր­­­­­­ծեր ընտրեց վե­­­­­­հարա­­­­­­նի հա­­­­­­մար։ Կէ­­­­­­սին գու­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը վճա­­­­­­րեց եւ կէսն ալ մենք նո­­­­­­ւիրե­­­­­­ցինք։ Մայրս Կեդ­­­­­­րո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նակա­­­­­­նի շրջա­­­­­­նաւարտ է։ Եթէ նման ցան­­­­­­կութիւն ըլ­­­­­­լայ, սի­­­­­­րով կը նո­­­­­­ւիրեմ իրենց։ Նոյ­­­­­­նը կ՚ըսեմ Սուրբ Փրկիչ հի­­­­­­ւան­­­­­­դա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նոցի հա­­­­­­մար։ Կրնան գալ եւ ընտրել։ Նոյ­­­­­­նիսկ տե­­­­­­ղի ան­­­­­­բա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւարա­­­­­­րու­­­­­­թեան պատ­­­­­­ճա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ռաւ չցու­­­­­­ցադրո­­­­­­ւած գոր­­­­­­ծեր կան, անոնցմէ ալ կրնան ընտրել։

 

Կ՚ու­­­­­­զեմ որ քիչ մըն ալ պատ­­­­­­մէք ձեր ծնո­­­­­­ղաց եւ հօ­­­­­­րեղ­­­­­­բօր Վար­­­­­­դան Իհ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեանի քա­­­­­­ղաքա­­­­­­կան կեան­­­­­­քի մա­­­­­­սին։ Բո­­­­­­լորն ալ Թուրքիոյ ընդհա­­­­­­տակեայ Կո­­­­­­մու­­­­­­նիստ Կու­­­­­­սակցու­­­­­­թեան մէջ կա­­­­­­րեւոր պաշ­­­­­­տօններ ստանձնած են. Ի՞նչ յու­­­­­­շեր ու­­­­­­նիք։

Հօ­­­­­­րեղ­­­­­­բօրս Վար­­­­­­դան Իհ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լեանի յու­­­­­­շե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը հրա­­­­­­տարա­­­­­­կուե­­­­­­ցան թրքե­­­­­­րէնով։ Երկրորդ տպագ­­­­­­րութիւն մըն ալ եղաւ։ Ես նոյ­­­­­­նիսկ չէի ծնած երբ հայրս Թուրքիայէն հե­­­­­­ռացաւ։ Հա­­­­­­զիւ ու­­­­­­թը տա­­­­­­րեկան էի եւ նա­­­­­­խակրթա­­­­­­րանի երկրորդ դա­­­­­­սարան կը յա­­­­­­ճախէի երբ Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւա փո­­­­­­խադ­­­­­­րու­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­եցանք։ Նա­­­­­­խապէս կը գտնո­­­­­­ւէինք Չի­­­­­­նաս­­­­­­տան՝ ուր եկած էինք Լե­­­­­­հաս­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նէն։

 

Այդ տա­­­­­­րինե­­­­­­րուն Խորհրդա­­­­­­յին Միու­­­­­­թեան եւ Չի­­­­­­նաս­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նի յա­­­­­­րաբե­­­­­­րու­­­­­­թիւննե­­­­­­րը որ­­­­­­քան որ գի­­­­­­տեմ, լա­­­­­­րուած չէ եղած։

Այո, մենք ար­­­­­­դէն յա­­­­­­րաբե­­­­­­րու­­­­­­թիւննե­­­­­­րու սրո­­­­­­ւելով է որ հե­­­­­­ռացանք Չի­­­­­­նաս­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նէն։ Եթէ չսկսէր «մշա­­­­­­կոյ­­­­­­թի յե­­­­­­ղափո­­­­­­խու­­­­­­թիւնը», կը շա­­­­­­րու­­­­­­նա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կէինք Չի­­­­­­նաս­­­­­­տան մնա­­­­­­լու՛ քա­­­­­­նի մայրս հոն կ՚աշ­­­­­­խա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­տէր իբ­­­­­­րեւ ռա­­­­­­տիօ կա­­­­­­յանի խօս­­­­­­նակ։ Լե­­­­­­հաս­­­­­­տան եւ Ռու­­­­­­սիոյ մէջ ալ նոյն պաշ­­­­­­տօ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նը կա­­­­­­տարեց։ Ար­­­­­­դէն մեր տե­­­­­­ղափո­­­­­­խու­­­­­­թիւնը Չի­­­­­­նաս­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նէն Մոս­­­­­­կո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւա, կազ­­­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կեր­­­­­­պո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ւեցաւ Կո­­­­­­մու­­­­­­նիստ Կու­­­­­­սակցու­­­­­­թեան Կեդ­­­­­­րո­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նական Կո­­­­­­միտէի կող­­­­­­մէ։

Ի դէմ այս բո­­­­­­լորին կ՚ու­­­­­­զեմ նշել, թէ ծնող­­­­­­ներս կու­­­­­­սակցա­­­­­­կան ըլ­­­­­­լա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­լով հան­­­­­­դերձ, մեր ըն­­­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­նեկան ապ­­­­­­րումնե­­­­­­րու մէջ, իմ եւ ծնող­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րուս յա­­­­­­րաբե­­­­­­րու­­­­­­թեան մի­­­­­­ջեւ քա­­­­­­ղաքա­­­­­­կանու­­­­­­թեան վե­­­­­­րաբե­­­­­­րեալ նիւ­­­­­­թե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­րը առ­­­­­­հա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­սարակ տեղ չեն ու­­­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ցած։ Նոյ­­­­­­նիսկ հայրս չէր ու­­­­­­զեր որ ես կու­­­­­­սակցու­­­­­­թեան ան­­­­­­դամ դառ­­­­­­նամ։

 

Շնոր­­­­­­հա­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­կալու­­­­­­թիւն այս տե­­­­­­սակ­­­­­­ցութեան հա­­­­­­մար։

Ես շնոր­­­­­­հա­­­կալ ե

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ