Իսթանպուլի քաղաքապետը կը ճշդուի այս կիրակի

23Յունիս կիրա­կի օր պի­­տի կա­­յանայ Իս­­թանպու­­լի քա­­ղաքա­­պետը ճշդող ընտրու­­թիւնը։ Քա­­ղաքա­­պետու­­թեան գլխա­­ւոր եր­­կու թեկ­­նա­­­ծու­­ներ՝ Պի­­նալի Եըլ­­տը­­­րըմ եւ Էք­­րեմ Իմա­­մօղ­­լու պի­­տի ճա­­կատին այս ընտրու­­թեան մի­­ջոցաւ եւ հա­­ւանա­­բար նոյն օրո­­ւայ գի­­շերո­­ւայ ժա­­մերուն պի­­տի յստա­­կանայ ար­­դիւնքը։ Սա­­կայն այստեղ ար­­դիւնքի յստա­­կանա­­ցու­­մէն աւե­­լի կա­­րեւոր նշա­­նակու­­թիւն ու­­նի գո­­յացած ար­­դիւնքին ինչպէս ըն­­կա­­­լուե­­լու խնդի­­րը։ Հա­­սարա­­կու­­թիւնը որոշ մտա­­հոգու­­թիւն ու­­նի նա­­խագահ Էր­­տո­­­ղանի այս ընտրու­­թեան դէմ որ­­դեգրե­­լիք մեր­­ձե­­­ցու­­մին նկատ­­մամբ։

Այս դո­­հու­­բո­­­հի մէջ է, որ քա­­ղաքա­­կան ընտրու­­թեան ան­­մի­­­ջապէս յա­­ջորդ օր 24 Յու­­նի­­­սին Սի­­լիվ­­րիի ար­­գե­­­լանո­­ցի դա­­տաս­­րա­­­հին մէջ պի­­տի կա­­յանայ «Կէ­­զի» զբօ­­սայ­­գիի ապստամ­­բութեան մե­­ղադ­­րեալ­­նե­­­րու դա­­տավա­­րու­­թիւնը։ Այս ծի­­րէն ներս մար­­դու իրա­­ւունքնե­­րու պաշտպան եւ հա­­սարա­­կական կազ­­մա­­­կեր­­պութեան վա­­րիչ Օս­­ման Քա­­ւալա մօտ 20 ամիս է, որ բան­­տարկո­­ւած է Սի­­լիվ­­րիի բան­­տին մէջ։ 16 մե­­ղադ­­րեալ­­նե­­­րու հա­­մար դա­­տախա­­զը կը պա­­հան­­ջէ ցկեանս բան­­տարկութիւն։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ