Հրանդ Տինքի դատավարութիւնը Սահմանադրական Ատեանի օրակարգին

Հրանդ Տին­­քի այս շա­­բաթ շա­­րու­­նա­­­կուող դա­­տավա­­րու­­թեան ըն­­թացքին զա­­նազան մե­­ղադ­­րեալ­­նե­­­րու հայ­­ցե­­­րը լսե­­լէ զատ խնդի­­րը կու գայ նաեւ Սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան ատեանի օրա­­կար­­գին։ Այստեղ կը շա­­րու­­նա­­­կուի քննար­­կո­­­ւիլ կարգ մը շատ կա­­րեւոր անուննե­­րու դէմ յա­­րու­­ցո­­­ւած մե­­ղադ­­րանքը։ Անոնց շար­­քին են Իս­­թանպու­­լի փոխ կու­­սա­­­կալ Էր­­կուն Կիւնկէօր, Ազ­­գա­­­յին լրա­­քաղու­­թեան կազ­­մա­­­կեր­­պութեան Շրջա­­նային պետ՝ Էօզել Եըլ­­մազ եւ զօ­­րավար Վե­­լի Քիւ­­չիւք։

Հրանդ Տին­­քի ըն­­տա­­­նիքի իրա­­ւապաշտպան­­նե­­­րը այս անուննե­­րու դէմ եւս հար­­ցաքննու­­թիւն պա­­հան­­ջած էին եւ սահ­­մա­­­նադ­­րա­­­կան ատեանը որո­­շեց քննար­­կել այս թղթած­­րա­­­րը եւս։ Այս թղթած­­րա­­­րին մէջ ներգրա­­ւուած են 50 անուններ որոնց դէմ զա­­նազան մե­­ղադ­­րանքներ կը կա­­տարո­­ւի փաս­­տա­­­բան­­նե­­­րու կող­­մէ։

Ինչպէս ծա­­նօթ է այս անուննե­­րը նա­­խապէս ալ ներ­­կա­­­յացո­­ւած էին դա­­տարա­­նին, բայց դա­­տարա­­նը մեր­­ժած էր իրենց դէմ հար­­ցաքննու­­թիւն կա­­տարել։ Սա­­կայն, երբ այս ուղղու­­թիւնով գոր­­ծել սկսաւ նաեւ Եւ­­րո­­­պայի մար­­դու իրա­­ւունքնե­­րու ատեանի ճնշումնե­­րը, դա­­տարա­­նը այժմ ըն­­դունած է այս անուննե­­րուն ալ հար­­ցաքննութիւնը։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ