KIYI BALIKÇILIĞINI GELİŞTİRMEK DENİZLERİ KURTARMANIN TEK YOLU

1 / 10


Kıyı balıkçılığını geliştirmek denizleri kurtarmanın tek yolu

Fotoğraflar: Berge Arabian

Kıyı balıkçılığı 12 metreden küçük teknelerle, geleneksel araç gereçler kullanılarak gerçekleştirilir. Emek yoğun karakteri sonucu sınırlı makine gücüne ve düşük miktarda enerjiye gereksinim duyar. Küçük ölçekli kıyı balıkçılığı, doğru bilimsel metotlar ile desteklenmesi halinde yüzyıllar boyunca sudaki yaşama zarar vermeden varlığını devam ettirebilir ve deniz ekosistemi içinde tahribata neden olmaz.

Kategoriler

Foto Galeri Haber