KİLİSE

KİLİSE Kutsal Haç’ı yüceltme yortusu

Yedinci yüzyılda (628) gerçekleşen tarihi bir olay kilisemizin beş büyük bayramından biri olan Khaçverats’ın (Haçın Yüceltilmesi) kutlanma vesilesi olmuştur. Bu Pazar kiliselerimizde idrak edilecek yortu öncesi, tarihi arkaplanı hatırlamakta yarar var.
KİLİSE Kayseri’ye kiliseden kütüphane

Kayseri’de yaklaşık 40 yıldır spor salonu olarak kullanılan Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin restorasyonu başladı. Kilise, kütüphane olarak hizmet verecek.