YETVART DANZİKYAN

Yetvart Danzikyan

KARDEŞÇESİNE

İstanbul Ekümenik Patrikhanesi tüzel kişilik ve mülk iadelerinde yaşanan sorunları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istemeye hazırlanıyor.