EMRE CAN DAĞLIOĞLU

1986 doğumlu. İnsan hakları, güncel politika ve tarih haberleri yapıyor.

Ankaralı Ermenilerin bir zamanlar yoğun olarak yaşadığı Stanoz Köyü'nün mezarlığı, defineciler tarafından yağmalanıyor. Ankara’ya 30 km mesafedeki tarihî köye ait mezarlığın bir kısmı da piknik alanı olarak kullanılıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından iptal edilen ‘Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı Perspektifler’ Konferansı, 26 Nisan’da aynı isimde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Mehmet Reşid, 1913’te, âdeta Ermeni Soykırımı sırasındaki uygulamalarının staj alanı olacak Karesi’ye mutasarrıf olarak atanır. Rumların bölgeden zorla gönderilmesinde önemli bir role sahip olan Reşid Bey’in bu ‘başarı’sı, ona, Van, Bitlis, Diyarbekir ve Mamuretülaziz vilayetlerini kapsayan Umum Müfettişliği’nin Kâtib-i Umumiliği unvanını getirir. Dâhiliye Nazırı Talat Paşa, onu “faal, muktedir ve erbab-ı hamiyetten gördüğü” için, bu görevi Reşid’e vermiştir.

1909 Adana Katliamı, Osmanlı’nın sonraki yıllardaki kaderini sarsacak bir isyanla, 31 Mart Vakası’yla aynı gün başlamış ve günler boyunca Adana’nın çevresine de yayılan Ermenilere yönelik şiddet dalgası, ardında büyük hasarlar bırakmıştı. 106 yıl önce bir 13 Nisan günü başlayan bu katliamı, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Meltem Toksöz’le konuştuk.

Bilgi Üniversitesi yönetimi, yaptığı açıklamada, söz konusu konferansın iptal edildiği bilgisinin gerçekleri yansıtmadığını iddia ederek, rektörlüğe konferansın düzenleneceğine ilişkin resmî bir talebin hiç ulaşmadığı belirtildi. Fakat üniversitenin geçen ay, etkinliği internet sitesinden duyurmuş olması, bu açıklamayla ilgili soru işaretleri doğuruyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Vakfı ve UCLA eş sponsorluğunda düzenlenmesi planlanan "Ermeni Soykırımı: Kavramlar ve Karşılaştırmalı Perspektifler" konferansı engelleniyor.

Sevan Nişanyan’ın uzun süreli hapis cezası almasına neden olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) muhalefet suçuna dair davalar için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan itiraz reddedildi. Dava AİHM’e taşınıyor.

Ermeni meselesine dair çalışmalarda İstanbul’da yürüyen karar süreci kadar, bu politikanın ve kararların yerelde nasıl uygulandığını öğrenmek de giderek önem kazanıyor. Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Dr. Oya Gözel Durmaz, Kayseri’de bu sürecin nasıl yürütüldüğü üzerine önemli bir çalışma yaptı. Tarih Vakfı’nın Perşembe Konuşmaları çerçevesinde 19 Mart’ta Kayseri’de emval-i metrukenin el değiştirme süreci üzerine sunum yapan Gözel Durmaz’la Kayseri’de 1915’e giden yolu, 1915’i ve sonrasını konuştuk.

Vatikan arşivlerinde yer alan Ermeni Soykırımı’yla ilgili yeni tarihi belgeler, gün ışığına çıkıyor. La Civiltà Cattolica dergisinde yayınlanan belgeler, Vatikan’ın Ermeni Soykırımı’nın yaşandığı dönemde ve sonrasında yaptığı diplomatik girişimler ve yardım çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler sunuyor.

Sevan Nişanyan hakkında şimdiye kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na (KTVKK) ve İmar Kanunu’na muhalefetten açılmış 11 dosyayla ilgili olarak itiraz talebiyle Yargıtay’a başvuruldu. Nişanyan’ın avukatı Gülçin Avşar, itirazın ‘zincirleme suç’ hükmünün Nişanyan için de uygulanması için yapıldığını ve başlatılan bu hukuki süreçten umutlu olduklarını belirtiyor.