SURP ASDVADZADZİN

TOPLUM Kilikya ruhu Vakıflı Köyü’nde yaşıyor

Gazetemiz yazarı ve Ermenice sayfaları editörü Pakrat Estukyan bu yıl da Vakıflıköy’deki Surp Asdvadsadzin yortusunu kaçırmadı. Değabah Bekçiyan’ın katılımıyla daha da şenlenen yortuya dair masalsı notlarla döndü İstanbul’a Estukyan.
TOPLUM Asdvadzadzin Yortusu üzümün bereketiyle geliyor

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük yortusundan biri olan Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) bu yıl 14 Ağustos Pazar günü kutlanıyor. Ortodoks Kilisesi’nin takvim farkından dolayı daha geç kutlayacağı yortuyu, Katolik Kilisesi Ermeni Apostolik Kilisesi’yle aynı gün idrak ediyor.
TOPLUM Üzümler kutsandı Hriseler pişti, eller barış için birleşti

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan ve 3 gün süren, Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Yortusu Vakıflıköy’de kutlandı. Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Vakıflı Köyü Papazı Avedis Tabaşyan'ın yönettiği Pazar ayininde hasat edilen üzümler kutsandı ve hrise kazanları başında hep beraber edilen dualarda, barış ve huzur dilendi.
TOPLUM Asdvadzadzin kutlu, üzüm bereketli olsun

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş önemli yortusundan biri olan Surp Asdvadzadzin, bu yıl 17 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Meryem Ana’nın Göğe Alınış Bayramı olan Asdvadzadzin’in ne anlama geldiğini ve geleneksel olarak nasıl kutlandığını Episkopos Sahak Maşalyan anlattı.