PATRİKLİK SEÇİMLERİ

TOPLUM Ateşyan'dan geri adım

Patrikhane’yi ziyaret eden sivil heyet, bir an önce seçimlerin yapılmasının en doğru karar olacağını dile getirdi. Başepiskopos Ateşyan başkanlığındaki ruhaniler ise tüm bu sorunlarla ilgili Patrikhane’nin çalışmaları olduğunu söylediler. Ancak, bu çalışmaların ne olduğu ve hangi aşamaya gelindiği, seçimle ilgili bir sürecin başlatılıp başlatılmadığı açıklanmadı.
TOPLUM Çanlar seçim için çalıyor

Toplumun gündemini uzun zamandır meflgul eden ‘Patriklik makamının vekâleten yürütülmesi sorunu’ VADİP toplantısının ana gündem maddesi oldu. Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Baflkanı Bedros Şirinoğlu’nun Agos’a yaptığı açıklamalarla birlikte gündeme yerleflen ‘Patriklik seçiminin vakit kaybedilmeden yapılması gerektiği’ yönündeki talepler, toplantıda oybirliğiyle kabul gördü.