EMLAK KOMİSYONU

TOPLUM Komisyonun görevine son

Azınlık vakıflarına ait el konulmuş mülklerin iadesi sürecinde önemli çalışmalar yapan Patrikhane Emlak Komisyonu’nun görevi, Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından sonlandırıldı.