ASULİS

GÜNCEL Kadın gazeteciler medyada kadını konuşacak

7 Mart’ta medyada kadının yerini ele alan bir söyleşi düzenleniyor. Asulis’in söyleşi serileri kapsamında düzenlenen, Feyza Akınerdem’in moderatörlüğünü yapacağı söyleşiye, Banu Güven, Emine Uçak Erdoğan ve Melis Alphan konuşmacı olarak katılacak.
GÜNCEL ‘Doğaya zulmederken aramızda barış tahsis edemeyiz’

ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı’nın düzenlediği “Çevresel Adaletsizlik ve Ayrımcılık” paneli, Ömer Madra’nın moderatörlüğünde 2 Şubat tarihinde Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda gerçekleşti. Güven Eken, Bengi Akbulut ve Cemil Aksu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelde, ekolojik krizin farklı sosyo-ekonomik sınıflar üzerinde ne gibi etkileri olduğu tartışıldı.
GÜNCEL Türkiye'de barış gazeteciliği ve medya konuşulacak

21 Aralık günü saat 18.30'da Hrant Dink Vakfı'nda yapılacak panelde Türkiye'de barış gazeteciliği ve medya ele alınacak. Nurcan Akad'ın moderatörlüğünü yapacağı panele Sevda Alankuş, Murat Çelikkan ve Mete Çubukçu konuşmacı olarak katılacak.
GÜNCEL Dizi izleyicisi Kürt, Alevi ve Ermeni sevmiyor

ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı’nın düzenlediği ‘Hikâyenin Zor Hali: Türkiye’de Yerli Diziler ve Ayrımcılık’ panelinde tartışılan başlıca konular, dizilerde bilinen yaygın ayrımcılıkların nasıl konu edildiği ve azınlıkların, ötekilerin ve Türkiye’deki çatışmalı meselelerin dizilerde nasıl yer bulabileceği oldu.
GÜNCEL Avrupa’da ve Türkiye’de nefret söylemi konuşulacak

As-U-Lis (Dil Diyalog Demokrasi Laboratuvarı), 6 Eylül günü “Karşılaştırmalı Bir Bakış: Avrupa ve Türkiye’de Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil” isimli bir panel gerçekleştirecek. Panel Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak.