AZINLIK MÜLKLERİ

TOPLUM Komisyonun görevine son

Azınlık vakıflarına ait el konulmuş mülklerin iadesi sürecinde önemli çalışmalar yapan Patrikhane Emlak Komisyonu’nun görevi, Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından sonlandırıldı.
GÜNCEL Mülk iadesinde emsal karar

1964 kararnamesiyle devletin el koyduğu, daha sonra üzerine Fenerbahçe Camii yapılan eski Ekümenik Patrik Vapurci’nin arazisi Yargıtay kararıyla mirasçıları adına tescil edilecek. Hukuk zaferi, kararname ile Hazine’ye devredilen diğer mülklerin iadesinin de önünü açtı.