BAHREYN

ŞAPGİR Bahreyn’deki Şiiler Sünnilere karşı hikâyesinde tek kazanan tiranlar oluyor

Bahreyn’de geçen sene bastırılan, fakat bu dönemde tekrar filizlenmeye başlayan ayaklanma, basitçe Şii-Sünni çatışmasına indirgenmeye çalışılıyor. Bahreyn’in önde gelen aktivistlerinden Meryem el Khawaja uyarıyor: “Bahreyn’deki Şiiler Sünnilere karşı hikâyesinde tek kazananın tiranlar olduğunu hatırlayın.” Fatih Gökhan Diler çevirdi.