BELGE YAYINLARI

KİTAP ԳԻՐՔ Bir halkın kendi yurdunda çarmıha gerilişi

‘Ermenilerin Golgothası’nı benzerlerinden farklı kılan sadece Osmanlı arşivi ve yazışmaları, resmî belgeler ve gazete kupürlerinden oluşmaması. Belirgin bir edebî zevki olan Balakyan’ın şahsi kaçış macerasını uluslararası siyaset ve Osmanlı Ermenilerinin genel durumunu iç içe anlatması.
ŞAPGİR 'Yayıncılık hayatımız hep Türk Devleti’nin sınırını zorlayarak gelişti'

Solun Türkiye tarihinde en fazla yükselişte olduğu bir dönemde alternatif kaynaklardan beslenmeyi ve tabu kırıcı olmayı şiar edinerek yola çıkan bir yayınevi Belge Yayınları. 40 yıla yakın bir zamanda 45 kitabı yargılandı. Ve bugün de tabu kırıcılığından taviz vermeden yoluna devam ediyor… Ayşe Akdeniz, Ragıp Zarakolu ile konuştu.