AMİRALAR

DOSYA ‘Amiralar Türkiye’nin mali bağımsızlığının en sağlam teminatı oldular’

Onnik Jamgoçyan’ın ‘Osmanlı İmparatorluğu’nda Sarraflık: Rumlar, Museviler, Frenkler, Ermeniler’ kitabı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Osmanlı tarihi uzmanı olan Jamgoçyan, kitabında ‘amira’, ‘banker’, ‘para adamı’ ya da ‘sarraf’ olarak adlandırılan gayrimüslim tüccarların, sanayi ve mimari alanlarında oynadıkları rolü ele alıyor. Doktorasını Fransa’da Paris I-Panthéon Sorbonne Üniversitesi’nde 1730-1853 döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun ve İstanbul’un mali tarihi üzerine yapan Jamgoçyan’la kitabından yola çıkarak Osmanlı mali yaşamında ve Osmanlı Ermeni toplumunda Ermeni ‘sarraf’ların rolü üzerine konuştuk.
KİTAP ԳԻՐՔ ‘Amiralar Tarihi’ni bugün okumak

Barsoumian'ın çalışması tarihyazımı açısından oldukça zihin açıcı. Kitaba kaynaklık eden doktora tezinin 1970'li yılların ikinci yarısında yazıldığı düşünülürse, siyasal olanın ekonomik olana önceliğinin vurgulanması, kültürel sermaye ve iktidar gibi kavramlara göz kırpılması, ama bir yandan da çalışmanın bütününün sınıfsal bir temele oturtulması yalnızca Ermeni değil Osmanlı tarihyazımı açısından da önemli.