MİNE YILDIRIM

TOPLUM Vakıflar için yasal düzenlemede neler olmalı?

Türkiye’de azınlık vakıflarının seçim yapabilmesi için yasa hazırlığı açıklamaları kulislerde konuşulurken, çıkarılacak yasadan ne beklemek gerektiğini Laki Vingas, Sait Susin ve Mine Yıldırım'a sorduk.
GÜNCEL ‘Yeni Türkiye’de eski refleksler

Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi'nin her yıl düzenli olarak yayımladığı ‘İnanç Özgürlüğünü İzleme Raporu’nun Temmuz 2013-Haziran 2014’ başlıklı sonuncusunda, uzun süredir inanç grupları tarafından dile getirilen pek çok sorunun halen çözülmediğine dikkat çekiliyor. Proje yöneticisi Mine Yıldırım’la, Türkiye’de inanç özgürlüğünü ve hükümetin bu meseleye yaklaşımını konuştuk.
GÜNCEL Nefret suçları yasası şık bir vitrin süsü

Onay için Köşk’te bekleyen Nefret Suçu düzenlemesi iki çok önemli eksikliğe sahip. Öncelikle, ‘cinsiyet kimliği’, ‘cinsel yönelim, ‘etnik köken’, ‘yaş’, ‘meslek’, ‘sağlık durumu’, ‘sosyal statü’ , ‘medeni hal’ gibi ifadeler yasada yer almıyor. Ayrıca madde metni, nefret suçu olarak değerlendirilebilecek eylemleri çok sınırlı bir alana hapsediyor. Yasa bu haliyle ancak göstermelik bir işleve sahip olacak.