BÜLENT BİLMEZ

DOSYA ‘Travmaya çözüm üretmeden soykırım hakkında konuşmak acıları pornografikleştirir’

Ermeni Soykırımı’nın inkârı konuşulduğunda, bu inkârı inşa edenler içinde belli devlet kurumları ve bazı üniversiteler ön plana çıkıyor. Üniversitelerin ve akademyanın inkârdaki rolünü, keza kimilerinin de inkârın aşılmasında takındığı tavrı, yakın tarih ve kolektif kimlikler üzerine çalışan Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Bülent Bilmez’le konuştuk.
GÜNCEL "Bugünkü tehlike: Çokkültürcülük"

‘Biz Kimiz? Ders Kitaplarında Kimlik, Yurttaşlık, Haklar’ raporundan yola çıkarak eğitimdeki biz algısını, çokkültürcü bakışı ve ders kitaplarının ‘mutfağını’ raporu hazırlayan SEÇBİR yöneticisi Doç. Kenan Çayır ve Tarih Vakfı yöneticisi Doç. Bülent Bilmez’le konuştuk.