TARİH VAKFI YURT YAYINLARI

DOSYA Öğrenciler tarih yazdı

‘Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Ülkelerden Mesaj Var- Gençler Cihan Harbini Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor’ başlıklı kitap, Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıktı. Aralarında Getronagan Lisesi’nin de bulunduğu İstanbul’dan bir grup lisenin öğrencilerinin katıldığı, 2014-2016 arasında süren bir projenin ürünü olan kitabı, Tarih Öğretmeni Mehmet Ali Yapıcı Agos okurları için değerlendirdi.
TOPLUM ‘Bu kitabı I. Dünya Savaşı’nda görünmeyen Ermeni emeğini anlatmak için yazdım’

‘Ermeni Etıbba Cemiyeti (1912-1922) -Osmanlı’da Tıptan Siyasete Bir Kurum’ başlıklı kitabı Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan çıkan Arsen Yarman ile Osmanlı’da Ermeni doktorların faaliyetlerinden, I. Dünya Savaşı’nda ordudaki görevlerine kadar, çıkardıkları ‘Tarman’ dergisinin izinde pek çok kaynaktan yararlanılmış zengin fotoğraf arşivinin de yardımıyla, keyifli bir söyleşi yaptık.
KİTAP ԳԻՐՔ ‘Paranoya Ermenilerde oldukça yaygındır’

Geçen Nisan’da Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan sessiz sedasız bir kitap çıktı: ‘Deliler ve Doktorları.’ Kitabın yazarı Rüya Kılıç, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Döneminde delilere ne yapıldığını anlatmakla kalmıyor, incelediği pek çok belgenin satır aralarını da gözlemleyerek iktidarın delilik algısı ve bu algının oluşum, değişim, yeniden kurulma süreçlerini irdeliyor.