KİTAP / ԳԻՐՔ Aralık 2014: Utanç devrimci bir duygudur

KİTAP / ԳԻՐՔ Aralık sayısı tüm içeriğiyle agos.com.tr'de.

Merhaba,

Bu sayımıza 2014’ün son edebi sürpriz-lerinden biri olan David Markson’ın ‘Wittgenstein’in Metresi’ ile başlıyoruz. Postmodern edebiyatın bu kült romanı hakkında son yılların en büyük romancılarından biri kabul edilen David Foster Wallace, “ABD’deki deneysel edebiyatın en üst noktası” diyor. Bürkem Cevher yazdı. 

Türkiye’de anarşi kavramını olumlu anlamda kullanıp sahiplenenler ilk kez 1980’lerin ortalarında kendi yazıları, sesleri ve sözle-riyle duyuldular. O dönemin sınırlı dergile-rinde başlayan arayış ve çaba, ilk kez Sokak Yayınları ve ardından da ‘Kara’ dergisiyle somut bir kimliğe büründü. Bu ilk kuşak anarşistlerden biri de, daha sonra yapacağı vicdanî ret açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken, nevi şahsına münhasır bir doktor olan Tayfun Gönül’dü. İki yıl önce vefat eden Gönül, Türkiye’deki özgürlükçü kültürün ve bunun yolunu açacak anarşist bir hareketin oluşması konusuna hayli kafa yoran yazılar bıraktı geriye. Söz konusu yazılar ‘Vicdanî Anarşizm’ başlığı altında derlenip geçtiğimiz ay Kaos Yayınları tarafından yayımlandı. Gazi Bertal yazdı. 

Buğra Poyraz’ın ‘Hristiyan Mistisizmi’ adlı kitabı, Hristiyan mistisizmini elle tutulabilir ve deneyimlenebilir sadelikte ortaya koymayı başarıyor. Okuyucuya bu konuda kendi deneyimini bina etmesi için yardımcı olan kitap, farklı mistisizm geleneklerini de tanıtıyor. İrem Kasakyan yazdı. 

Keyifli okumalar.

Ferda Balancar
ferda@agos.com.tr

Kategoriler

Kitap ԳԻՐՔ