Farklı bir mistisizm okuması

Buğra Poyraz, kitabında ‘tanınmayanla’, yani Tanrı ile ilişki kurmanın macerası olarak tanımlıyor mistisizmi.

İrem Kasakyan

Hristiyan öğretisinde mistisizm üzerine kapsamlı bir çalışma ‘Hristiyan Mistisizmi’ başlığıyla Avemedya Yayınları tarafından yayımlandı. Kitabın yazarı Buğra Poyraz; çevirmen, araştırmacı-yazar ve editör. İzmir doğumlu, ekonomi ve Hristiyan teolojisi eğitimleri almış. Yabancı dillerden Türkçeye önemli eserler kazandırmış bu çevirmenin ilk kitabı, ‘Hristiyan Mistisizmi’, ‘Miami International Seminary’ bünyesinde tamamladığı Teoloji Master Programının bir meyvesi.

Ortak değerlerde birleştiren bir çalışma

Buğra Poyraz, kitabında ‘tanınmayanla’, yani Tanrı ile ilişki kurmanın macerası olarak tanımlıyor mistisizmi. Teorik akışla başlayan kitabın pratik ile sonlanması, kişiyi Tanrısal diyalog ve mistisizme ulaştırma gayreti, kitabın ilk göze çarpan özelliği olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda kaotik görünen kavramları sade açıklamalarla ele alması bakımından da çok değerli bir kaynak, adeta bir sözlük.

“Aslında mistisizm, kültürel farklılıklara rağmen tüm dinleri birleştiren bir anahtar sözcük haline gelmiştir. Bu yaklaşım, mistisizmin gerçek barış ruhunu ve dinler arasında iyi niyeti geliştirmek için en iyi ümit olabileceğini ileri sürer.”

Mistisizmin Hristiyan için ne anlama geldiğini en iyi örnekleyen Hristiyan Azizler, yani erenlerin yaşam tecrübeleri. Kitapta Aziz Fransua’dan, Avilalı Azize Teresa’ya dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden azizler öğreticilikleriyle yer buluyor. Hristiyan, mistisizmin anahtarını Tanrı’nın canlı sözü olan Kutsal Kitap’ta bulur.  Bu sözün insan hayatında aldığı form, Mesih İsa’nın ta kendisidir. Azizler iman yolculuklarında Tanrı ile bir olmaya yol alırlar. Mistisizm, inanan Hıristiyan için Tanrı ile bir olma yolculuğudur. Yazarın deyişiyle, “Koşulsuz ve kuralsız bir sevgiyi arayan herkes bir mistiktir.”

Theosis, Tanrısallaşma, Tanrı’nın ilahi doğasına katılmak, Tanrı ile bir olmak anlamına gelir. Yazar insanın Tanrı algısında ve Tanrı ile ilişkisinin gelişiminde Theosis olarak tanımlanan bu etabı, mistik yolculuğunun zirvesi olarak gözler önüne serer.

Pratik mistisizm

Kitabın en iddialı yanının Hristiyan mistisizmini elle tutulabilir ve deneyimlenebilir sadelikte ortaya koyma gayreti olduğunu vurgulamak isterim. Tefekkür, dua ve Tanrı sözü sütunları üzerine okuyucunun kendi mistisizm deneyimini bina etmesine yardımcı olan kitabın ikinci bölümünü deneyimlemenin her bireye pozitif katkı yapacağı su götürmez bir gerçek.

Tanıdığımız bir Tanrı ile doyurucu bir sevgi ilişkisine varmayı arzu edenler için pratik bir başlangıç adımı olan ’Hristiyan Mistisizmi’, umarız Türkiyeli okurlardan hak ettiği ilgiyi bulur.

Hristiyan Mistisizmi

Buğra Poyraz

Avemedya Yayıncılık

124 sayfa.