Avrasya Ekonomi Birliği çalışmaya başladı

Avrasya Ekonomi Birliği (AEB) 1 Ocak 2015 itibarıyla resmen çalışmaya başladı. Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan’ın oluşturduğu birlik, 170 milyon kişilik bir pazarda, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını öngörüyor.

AEB çalışmalarını uluslarüstü ve hükümetler arası kurumlar vasıtasıyla yürütecek.

Uluslarüstü kurumlar, Avrasya Komisyonu (yürütme organı), AEB Mahkemesi (yargı organı) ve Avrasya Kalkınma Bankası olacak.

Ülke hükümetleri Avrasya Komisyonu’na bağlı Avrasya Konseyi’nde temsil edilecek.

AEB’ye üye devletler, bağlayıcı uluslararası yasalara tabi olacak ve birliğin yürütme ve yargı organlarında eşit şekilde temsil edilecek.

Avrasya Komisyonu merkez binası Moskova’da, AEB Mahkemesi Belarus’un başkenti Minsk’te ve AEB’nin finansal merkeziyse Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da bulunuyor.

1 Ocak 2015’te yürürlüğe giren AEB kurucu anlaşması Kazakistan, Belarus ve Rusya devlet başkanları tarafından 29 Mayıs 2014’te imzalanmış ve seremoniye Ermenistan ve Kırgızistan devlet başkanları da katılmıştı.

Ermenistan ve Kırgızistan’ın tam üyelik anlaşmaları sırasıyla 9 Ekim 2014 ve 23 Aralık 2014’te imzalandı.

Ermenistan’ın AEB’ye katılım anlaşması 2 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerlilik kazandı, Kırgızistan’sa Mayıs 2015’e kadar diğer üye ülke parlamentolarından onay bekleyecek.

AEB’nin ilk dönem başkanı Belarus oldu.