Sağlık emekçileri için grev günü

Bugün Türkiye genelinde binlerce sağlık emekçisi grev yapacak. Sağlıkta dönüşüm programına karşı 16 derneğin öncülüğünde çıkılan grev süresince acil servis ve yoğun bakım üniteleri dışında hastanelerde sağlık hizmeti verilmeyecek.

14 Mart Tıp Bayramı’nın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bugüne çekilen grev kapsamında aile hekimleri hem bugün hem de yarın(cumartesi) hizmet vermeyecek. Hamileler, kanser ve diyaliz hastaları dışında sağlık hizmetinin verilmeyeceği greve diş hekimleri de destek verecek.

Grevde sağlıkta dönüşüm yasasının geri çekilmesi talep ediliyor. Doktorların Sağlık Bakanlığı’ndan 5 acil talebi ise şöyle: 

-Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi,

-Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi,

-Fiili hizmet zamlarının ödenmesi,

-Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politikaların uygulanması,

-Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi.

"Sadece özlük hakkı değil sağlık hakkı mücadelesi"

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bayazıt İlhan grev öncesi yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarının mücadelesi sadece kendi özlük haklarının mücadelesi değil. Vatandaşların sağlık hakkı mücadelesi. Bütün yurttaşlarımıza sağlık çalışanlarına destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Dr. Bayazıt İlhan, Türkiye’de yaklaşık 12 yıldır uygulanan sağlık politikalarıyla sağlığın bir tüketim nesnesine dönüştürüldüğünü, Türkiye’de insanların artık daha fazla hastalandığını, daha fazla doktora gittiğini, daha fazla MR, ultrason, tomografi gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerine tabii tutulduklarını ve 10 yıl öncesine oranla 3 kat daha fazla ilaç tükettiklerini söyledi. Bu tablonun toplumun sağlığında bir iyileşme de sağlamadığını belirten İlhan, klinik hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde ilerleme gözlenmediğini, bebek ölüm hızına dair farklı kurumlarca farklı rakamlar açıklandığını belirtti. GSS’nin yaşama geçtiğini ancak yaklaşık 5 milyon yurttaşın prim borcu nedeniyle GSS’den yararlanamadığına dikkat çeken Bayazıt İlhan, prim borcu yoksa bile vatandaşların sayısız katkı ve katılım payıyla devlet hastanelerinde bile cepten ödeme yapmak durumunda olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanları bugün İstanbul'da Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi önünde toplanacak, Beyazıt Meydanı'na yürüyerek basın açıklaması yapacak.

Ankara'da ise sağlık çalışanları tabutlarla Sağlık Bakanlığı'na yürüyecek. 

Türk Sağlık-Sen ise yarın saat 10.30'da Ankara İbn-i Sina Hastanesi önünde toplanarak Bakanlığa yürüyüşe geçecek.

Sağlık meslek örgütü temsilcileri 11 Mart'ta TBMM'de bir araya gelerek grev kararı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kategoriler

Güncel Türkiye