NAZAR BÜYÜM

Nazar Büyüm

DÖNÜP BAKTIĞIMDA 

Nisan: Hatırlama ve anma ayı... (2)

 

     “Almanya bu şablonu tekrarlamak için Hitler’i beklemek zorunda kaldı.”

                                                                                                Dr. Donald Bloxham

 

Nisan: Hatırlama ve anma ayı.

Nisan: Vicdanların uyanma ayı.

Nisan: Kalbin karalar bağladığı ay.

 

Hatırlamalıyız: Bir daha olmasın diye.

Anmalıyız: Daha sonra yaşananlarla, yaşatılanlarla birlikte.

 

“Bu soykırımın tarihte benzeri olmadığını söyleyebiliriz. Ekim 1915’te Lord Bryce, Nisan’dan o yana 800.000 Ermeninin katledildiğini belirterek, tarihin hiçbir döneminde böylesine korkunç ve yaygın bir suç işlenmediğini söyledi. Başkaları olaya, ‘Katliamlara son verecek bir katliam,’ dediler.”

Margaret Brearly

Soykırım Cürümleri Danışma Meclisi Üyesi

“Türk yetkililer tehcir emrini verdiklerinde, bütün bir ırkın ölüm fermanını imzalıyarlardı.”

Henry Morgenthau

Osmanlı’da ABD Büyükelçisi

 

“Alman, Türk ve Şeytan üçlü bir ittifak kurdular.”

Tacy Atkinson

I. Dünya Savaşı yıllarında Harput’ta bir Amerikalı

 

“Hristiyan Ermenilerin katledilmesi vahşiceydi ama yararlı oldu.”

Alman askeri arşivi

 

“Almanya tehcirin planlanmasında yer aldı.

...

Almanlar en kritik anda Türk yetkililere katliama son vermelerini söyleyebilirdi.”

Reinhard Baumgarten

Gazeteci

 

“Olanlara bakarsak, vuku bulan, Ermeni ırkının yokedilmesidir.

...

Hükümetin beyan edilmiş niyeti, Türk İmparatorluğu’ndaki Ermeni ırkını topyekün imha etmektir.”

Hans Freiher Fon Vangenheim – Osmanlı Devleti nezdinde Almanya Büyükelçisi

(7 Temmuz 1915)

 

“Almanya’nın Ermenilerin kitleler halinde katledilmesini önleyecek siyasi ağırlığı da, ekonomik ve askeri imkanları da vardı.”

Jurgen Gotschlich

Gazeteci, “Favoring the Genocide” kitabı yazarı

 

“İttihat ve Terakki ve Naziler arasında kurulu, birinin ötekinin devamlılığını sağlayan bağ, her ikisinin de ırk temizliğini esas almasıdır.

...

Almanya’nın Soykırımı tanıma yükümlülüğü var mı? Hiç kuşku yok ki var!”

Margaret Anderson

Prof. UC Berkeley’de 1453 Sonrası Avrupa öğreticisi

 

“Alman hükümeti Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet topraklarındaki tüm Ermenileri yok etme politikasının tamamen farkındaydı. Alman diplomatlar ölüme yürütülüşler, katliamlar ve cebri çalıştırma faaliyetleri başta olmak üzere, o ülkede yaşananların tümünü titizlikle kayda geçiriyorlardı.”

Christin Pshichholz

Tarihçi, Potsdam Üniversitesi

 

“1915-1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda bir soykırımın yapıldığını Alman hükümetleri 100 yıldır biliyor.”

Rolf Hosfeld

Potsdam Lepsius Akademik Direktörü

 

“İttifaktaki üstün güç olarak Almanya, zayıf müttefikinin soykırım programını bilinçli bir kararla destekledi.

 

Almanya’nın katliamda rol almış olanlara kucak açması, onlara madalya vermeye kadar uzanıyordu. Kimi Türkler Prusya Nişanı, Siyah ve Kırmızı Kartal madalyaları ve Demir Haç’la ödüllendirildi. Dahası, soykırımın akıl babası olan Jön Türklerden yedisinin savaş sonrasında Almanya’ya sığınmasına izin verildi.”

Meredith Hindley

Uygarlık Tarihi Profesörü, American University

“Bu terimi (soykırım) kullanmayan herkes çekilen acıları ve yaşanan felaketi küçültüyor demektir.”

Markus Meckel

Doğu Almanya eski Dışişleri Bakanı

 

Tekrar edelim:

 

Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunda kilit komuta kademeleri dahil olmak üzere 35.000 Alman subay, astsubay ve er görev yapıyor. Bunlar sıradan subaylar değil; mareşal, general, amiral olanlar, aralarında Genelkurmay Başkanlığı, ordu komutanlığı yapanlar var. 100. yılı anılan/kutlanan Çanakkale savunmasında planlayıcı, kurmay, komutan olarak Alman subaylar başrolde. Ordunun donanımını da büyük ölçüde Almanya sağlıyor. O savaşta görevli Alman subayların, mareşalinden en küçük rütbelisine, tam listesi biliniyor. İnkar edilmeyen, edilemeyecek bilgiler, binlerce belge orta yerde...

 

Osmanlı Devleti nezdinde, özellikle İttihatçı üç şerik Enver-Talat-Cemal paşalar üstünde kesin etki sahibi Almanya’nın, istese, soykırımı önleme gücüne sahip olduğundan kuşku duyulabilir mi? Böyle bakıldığında Almanya’nın sorumluluğunun Osmanlı yönetiminden geri kalır yanı var mı?

 

Türkiye, bilinen nedenlerle, itiraf ve kabul yerine inkar yolunu tuttu, tutuyor. Böylece daha sonra, yüzyıldır süren, nasibini her toplumun, kesimin, ırkın, dinin, mezhebin kıyasıya aldığı mezalim de kutsanmış, hesap sormanın, hak aramanın yolları büsbütün tıkanmış oluyor.

 

Almanya batının muteber bir demokratik ülkesi. Yahudi Soykırımı tanıdı, sorumluluğunu vakarla kabul etti. Onurlu bir davranıştı bu. Öyleyse, Yahudi Holokost’unun öncülü olan Ermeni Soykırımı o ülkede niçin hala sümen altında? Dün ve bugün Almanya’yı yönetenler Şansölye Bethmann Hollweg’in soyundan mı geliyorlar, Şansölye Willy Brandt’ın kanından mı?

 

Nisan tüm dünyanın, ama özellikle Almanya’nın diz çöküp dua edeceği aydır.

 

Ermeni kurbanların kafataslarıyla poz veren Alman ve Türk subaylar “Bu bir barbarlık fotoğrafıdır Tıpkı çeyrek yüzyıl sonra Nazilerin Yahudi Holokost’unda kurbanların önünde

poz vermeleri gibi...” Robert Fisk.

 

 

 

Soykırım yıllarında Osmanlı Devleti askeriyesinde görevli binlerce Alman ordusu subayından küçük bir bölümü:

 

Mareşal Otto Liman von Sanders Alman Askeri Heyeti Başkanı, 1. Ordu komutanı • Korgeneral Bronsart von Schellendorf Genelkurmay 1. Kurmay Başkanı • General Posseldt Ağır Topçu Birlikleri Başmüfettişi-Erzurum • General Erich Weber İstihkam Birlikleri Başmüfettişi, Çanakkale'de komutan • Albay Ulrich Back Askeri Okullar Başmüfettişi, Çanakkale'de komutan •Albay Trommer 10. Tümen komutanı • Albay Weidtmann Halep Ordu Depoları Kurmay subayı • Albay Albert Heuck 13. Tümen komutanı • Albay Eduard von Sodenstern Piyade atış okulu komutanı; Çanakkale'de 5. Tümen Komutanı • Albay August Nikolai 3. Tümen komutanı; 2.Kolordu komutanı; 4.Ordu Müfettişi • Albay von Frankenberg und Proschlitz 1. Ordu Kurmay Başkanı 2. Ordu kurmay Başkanı • Albay Hans Kannengiesser Savaş Bakanlığı Ordular ŞubesindeBölüm Başkanı • Albay Bischof Malzeme nakliye birlikleri Başmüfettişi Genelkurmay karargahı • Yarbay von Legat Askeri Akademiler Başkanı 5. Ordu Kurmay Başkanı • Yarbay Schlee Sahra Topçu Birlikleri Başmüfettişi • Yarbay Wehrle Ağır Topçu atış okulu Komutanı Çanakkale'de Topçu birlikleri komutanı • Yarbay Friedrich Kress von Kressenstein Savaş Bak.Ordular Dairesi Başkanı,

Genelkurm.Harekat dairesi Başkanı • Yarbay Potschernik Ordular Ulaşım İşleri Başmüfettişi • Yarbay Stange İstanbul Piyade Alay komutanı; İstanbul Yedekbirlikler Müfetttişi • Yarbay von Hopffgarten Süvari birlikleri Başmüfettişi İstihbarat Subayı • Yarbay Perrinet von Thauvenay Genel Kurmay 2. Şube(İstihbarat) Başkanı; 2. Kolordu Kurmay Başkanı • Yarbay Albrecht Halee 6. Kolordu Kurmay Başkanı • Yarbay Otto von Feldmann Genelkurmay Sınıra Askeri Yığınak Dairesi Baş. Gen.Kur.3. Şube (Harekat) Başkanı • Yarbay Felix Guse 10. Kolordu Kurmay Başkanı; Erzurum 3. Ordu Kurmay Başkanı • Yarbay Lauffer Filistin'de İstihbarat Subayı • Yarbay Kirsten Sivas 1. Süvari Alayı Komutanı • Yarbay Böttrich Genel Kurmay 4. (Demiryolu)Şube Başkanı; Gen.Kur.Sahra Demiryolu Dairesi Başkanı