NAZAR BÜYÜM

Nazar Büyüm

DÖNÜP BAKTIĞIMDA 

Günümüzde memleket manzarasının gösterdiği lüzum üzerine…

…bugün Rahip Martin Niemöller ile Maya Angelou’ya dönüp bakıyorum. 

FIRST they came for the Communists
And I did not speak out
Because I was not a Communist

Then they came for the Jews
And I did not speak out
Because I was not a Jew 

Then they came for the trade unionists
And I did not speak out
Because I was not a trade unionist

Then they came for the Gypsies
And I did not speak out
Because I was not a Gypsy

____ 

Then they came for the disabled
And I did not speak out
Because I was not disabled 

Then they came for the Catholics
And I did not speak up
Because I was not a Catholic

Then they came for me
And there was no one left
To speak out for me  

Pastor Martin Niemöller (1892-1984) 

ÖNCE Komünistler için geldiler
Ben sesimi çıkartmadım
Çünkü Komünist değildim 

Sonra Yahudiler için geldiler
Ben sesimi çıkartmadım
Çünkü Yahudi değildim 

Sonra sendikacılar için geldiler
Ben sesimi çıkartmadım
Çünkü sendikacı değildim

Sonra Çingeneler için geldiler
Ben sesimi çıkartmadım
Çünkü Çingene değildim

___

Sonra sakatlar ve engelliler için geldiler
Ben sesimi çıkartmadım
Çünkü sakat ve engelli değildim 

Sonra Katolikler için geldiler
Ben sesimi çıkartmadım
Çünkü Katolik değildim

Sonra benim için geldiler
Ve benim için sesini çıkartacak
Kimse kalmamıştı  

Rahip Martin Niemöller (1892-1984)

...ve Maya Angelou

Kafesteki kuş ürkünç bir acıyla şakır
tatmadığı ama özlediği şeylere dair
ve sesi karşı dağlarda yankılanır
çünkü şarkısı özgürlük üstünedir 

***

Gördüm ki insanlar söylediklerinizi unutabilir, yaptıklarınızı unutabilir, ama onlara hissettirdiklerinizi asla unutmaz.

***

Gerçekle olgu arasında bi dünya fark vardır. Olgular gerçeğin üstünü örtebilir.

***

Beni tarihe gömebilirsiniz
Acı, çarpık yalanlarınızla.
Üstümde tepinebilirsiniz toprağa yatırıp,
Ama toprak gibi tıpkı, kalkar doğrulurum ben

***

Tarih, yeyip bitirici acısına rağmen, geriye döndürülemez; ama cesaretle karşılanırsa eğer, bir daha yaşanmaz.