KİTAP / ԳԻՐՔ Aralık: Her yönüyle İstanbul Rum mutfağı

Merhaba, 

‘Büyük Kedi Katliamı’nın yazarı Robert Darnton, hem tarihçi hem de uzman kütüphaneci. 1984’te yayımlanan ve Darnton’a şöhret kazandıran kitap, ünlü antropolog Clifford Geertz’le birlikte ABD’de Princeton Üniversitesi’nde verdikleri bir derse dayanıyor. ‘Büyük Kedi Katliamı’, 18. yüzyıl Fransa’sında ‘geçen’ altı bağımsız bölümden oluşuyor. Bu altı bölümü bir arada tutan şey çok önemli. Darnton, geçmişi; bizden radikal biçimde uzak ya da farklı olan kültürleri; geriye yazılı belge bırakmamakla maruf, okuma yazma bilmeyen insanların zihniyet dünyasını nasıl anlayabileceğimizi sorguluyor. Murat Cankara yazdı. 

Tarihçi Ronald Grigor Suny’nin ‘Ararat’a Bakmak’ı bize hiç bilmediğimiz modern Ermenistan’ı tanıtıyor. Neler pahasına kurulduğunu, Sovyet badiresini ve Soğuk Savaş yıllarını nasıl atlattığını, Berlin duvarı yıkıldıktan sonra bugünkü Ermenistan’a nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Ümit Bayazoğlu yazdı.

Ekim sayımızda yer verdiğimiz Hilmar Kaiser’in ‘Diyarbakır’da Ermeni Kıyımı’ hakkında bu kez araştırmacı, yazar ve hukukçu Fırat Aydınkaya yazdı. Aydınkaya’ya göre, Hilmar Kaiser’in kitabı Osmanlı bürokrasisinin iç işleyişini ve soykırımı ne şekilde rasyonalize ettiklerini bir vilayet üzerinden bize gösteriyor. Ancak Aydınkaya’nın Kaiser’in bazı yorum ve tespitlerine yönelik ciddi itirazları var. 

Keyifli okumalar.

Ferda Balancar
ferda@agos.com.tr