Seçim yönetmeliği için ortak çalışma

Vakıflar Yönetmeliği’nin seçimlerle ilgili maddelerindeki eksiklikleri gidermek için VADİP bünyesinde 10 kişilik komisyon oluşturuldu. Komisyonun yapısıyla ilgili tartışmalar yaşansa da, vakıf yönetimleriyle yapılan temaslarda, toplumun görüşlerinin de dikkate alınacağı ortak bir çalışma yürütülmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

SARKİS GÜREH
sgureh@agos.com.tr

Vakıflar Kanunu uyarınca yenilenen Vakıflar Yönetmeliği’nin seçime ilişkin maddelerindeki eksiklik ve muğlaklıklar, yakın dönemde Ermeni toplumunda ciddi krizlere neden oldu. 2009 yılında yapılan Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimiyle patlak veren skandallar, 2011’in son günlerinde yapılan Balat Surp Hıreşdagabed Vakfı seçimlerinde tekrarlandı. Son iki buçuk yıl içinde yapılan seçimlerin pek çoğu, şaibe veya usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla yargıya taşındı. Ermeni toplumu içinde yeni bir seçim yönetmeliği ihtiyacı yüksek sesle dile getirilirken, son günlerde yaşanan gelişmeler, işbirliği içerisinde yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanma umudunu doğurdu.

Ermeni toplumu içinde, sağlıklı bir seçim sistemi oluşturarak, bundan sonraki seçimleri daha adil yapılması için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Son haftalarda Patrikhane danışmanları, vakıf yöneticileri ve hukukçuların da olduğu 10 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Komisyon üyeleri, çalışmalarının meşruiyet kazanması için vakıf başkanlarının kendilerine yetki vermesini, VADİP’in bunda aracı olmasını istedi. Bunun üzerine VADİP koordinasyon kurulu imzasıyla tüm vakıflara bir yazı gönderilerek, “Cemaat vakıfları yönetmeliğinde bulunan muğlak durumların giderilmesi ve halen yürürlükte olan maddelerle ilgili rehabilite çalışmalarını yapmak amacıyla Patrikhane nezdinde bir çalışma grubu oluşturulmuştur” denildi. Söz konusu yazı, toplumun taleplerini dikkate almadığı için Beyoğlu Üç Horan Vakfı’na gönderilmedi.

Ancak komisyon henüz ilk toplantısını yapmadan çatlak verdi. Komisyonda yer aldığı belirtilen iki avukat, Sebu Aslangil ve Setrak Davuthan 16 Mayıs’ta yayımladıkları bir bildiriyle, kendilerine danışılmadan adlarının komisyona yazıldığını belirterek, böyle bir komisyonda yer almayacaklarını duyurdular.

Aslangil ve Davuthan, açıklamalarında, toplum içinde şu anda yürütülen benzer çalışmaların sonlanması beklenmeden böyle bir adım atılmasının doğru olmadığına dikkat çekti: “Cemaat vakıfları yönetmeliğinin seçimlerle ilgili hükümlerinde, örf ve adetlerimize uygun ve günün gereksinimlerine paralel değişikliklerin yapılması çalışmaları hakkında görüş alış verişi yapmak ama-cıyla Patrikhane binasında 02.05.2011 tarihinde yapılan toplantıya davet üzerine katıldık. 02.05.2012 tarihli toplantıda yeni bir yönetmelik hazırlanması konusunda cemaat içinde yapılan çeşitli çalışmalardan alınacak sonuçları değerlendirmek için kurulacak bir çalışma gurubuyla yararlı bir çalışma yapılabileceği konusunda fikir birliğine varılmıştı. Oysa ki, 14.05.2012 tarihli VADİP Koordinasyon Kurulu imzasıyla vakıflara gönderilen yazı metninde irademiz ve ortak kararın aksine bizim de adımızın geçtiği bir çalışma grubunun oluşturularak vakıflardan bu çalışma gurubunu onaylamaları istendiği görülmüştür. Cemaat içerisinde seçim yönetmeliği konusunda başlatılan ve halen devam eden tüm çalışmaların sonuçları alınmadan ve cemaat vakıflarının baskın çoğunluğunca yetki verilmeden kurulacak bir çalışma gurubunda bu aşamada yer alamayacağımız hususunu cemaat kurumlarının bilgisine sunarız.”

Şu anda Ermeni toplumu içerisinde bir grup, tıpkı Anayasa öneri paketinde olduğu gibi halktan görüş alıp, onların taleplerini yansıtacak bir taslak hazırlığı yapıyor. Tatyos Babek’in önayak olduğu bu grubun vakıf yöneticileriyle bir araya gelerek temel konularda mutabakata vardığı, ortak çalışma ve işbirliği anlayışı içerisinde bir taslak oluşturulacağı öğrenildi.

Kategoriler

Toplum Vakıflar