En büyük mülk iadesi sözde mi kalıyor?

Surp Pırgiç Hastanesi'ne 2014'te iade edilen arsanın iadesi için idari mahkemeye açtığı davayı kaybeden Belediye, kararın temyizi için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 10. Daire ise hiçbir davada görülmemiş bir hızla başvuruyu karara bağladı ve Belediye tarafından kamulaştırılan arazinin Vakfa iade edilemeyeceğini gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Surp Pırgiç Hastanesi’ne 22 Ocak 2014’te, Geçici 11. Madde kapsamında iade edilen araziyle ilgili Zeytinburnu Belediyesi’nin hak iddia etmeyi sürdürdüğüne dair haberi geçtiğimiz hafta duyurmuştuk. Danıştay’ın Zeytinburnu Belediyesi lehine verdiği kararın ayrıntıları ise yeni ortaya çıktı. Arsanın iadesi için idari mahkemeye açtığı davayı kaybeden Belediye, kararın temyizi için Danıştay’a başvurdu. Danıştay 10. Daire ise hiçbir davada görülmemiş bir hızla başvuruyu karara bağladı ve Belediye tarafından kamulaştırılan arazinin Vakfa  iade edilemeyeceğini  gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozdu. Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı, Danıştay kararına tepki gösterdi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’yle birlikte kararın tashihi için üst mahkemeye başvurdu.

Süreç şöyle gelişti: Belediye, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tapu işleminin hukuka aykırı olduğunu, kamulaştırılmış arazilerin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında iadesinin mümkün olmadığını iddia etti. Danıştay da kararında tapu tescilinin Vakıflar Kanunu’nun Geçici 11. Maddesi kapsamına girmediğine ve işlemin iptal edilmesi gerektiğine hükmederek, dosyanını yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Üst mahkeme karar verecek

Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ikinci Başkanı Herman Baliyan Agos’a yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: “Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararın tashihi için üst mahkemeye başvuruldu. Bunun sonucunu bekliyoruz, bu karar doğrultusunda davanın idari mahkemeye gönderilip gönderilmeyeceğini göreceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Zeytinburnu Belediyesi arasında görülen bu davaya biz müdahil olarak katıldık. Aslında Belediye, itiraz süresi dolduktan sonra dava açtı. Hukuki anlamda her şey bizi haklı gösterirken, maalesef kararlar aleyhimizde olabiliyor. Biz hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz, ancak her şey hâkimlerin iki dudağının arasında. 1985 yılındaki kamulaştırma, arazi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tasarrufundayken yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde Belediye’nin herhangi bir kamulaştırma bedeli yatırmadığı, dolayısıyla hak iddiasının da temelsiz olduğunu belirtiliyor. Davanın lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz.”

Belediye gaspta ısrarlı

Surp Pırgiç Hastanesi’nin karşısında bulunan 48 bin 259 metrekarelik arsa, Ermeni toplumunun, Cumhuriyet döneminde el konulan en değerli gayrimenkullerinden biri.  1974 yılında bir sabah dozerler araziye girmiş ve “Tapuda malik hanesi boş, buranın sahibi yok” denilerek araziye el konulmuştu.  Daha sonra arazi, belediyelerin kullanımına verildi. Arsa üzerinde şu anda Zeytinburnu stadı, Büyükşehir Belediyesine ait kapalı spor salonu ve otopark bulunuyor.

2011’de yürürlüğe giren Vakıflar Kanunu’nun Geçici 11. Maddesi kapsamında, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, arazi iadesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, arazinin iadesine karar verince, 22 Ocak 2014 tarihinde Vakıf tapusuna kavuştu.

Tapunun iadesinin ardından Ak Partili Zeytinburnu Belediyesi, mahkemeye başvurarak,  tapunun iade edilmesi işlemenin iptal edilmesini istemiyle Vakıflar Genel Müdürlüğünü dava etti.  İstanbul 1. İdare Mahkemesi,  29 Aralık 2014 tarihinde tapu işleminin hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Yeşil alana çevirdi

Zeytinburnu Belediyesi, kararı temyiz etti.  Belediye, aynı zamanda yıllarca ticaret alanı olarak görülen arazide imar değişikliği yaparak araziyi ‘yeşil alan’a çevirdi.  Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Ocak ayında onaylandı. Böylece arazi üzerinde konut veya ticaret alanı yapma şansı kalmadı. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, imar değişikliğinin iptali için de idari mahkemeye başvurdu. 

Kategoriler

Toplum VakıflarYazar Hakkında

1979 İstanbul doğumlu. Toplum bölümünün editörü, demokratikleşme, insan hakları, inanç özgürlüğü ve azınlık vakıflarıyla ilgili haberler yapıyor.