Nişanyan’a hücre cezasına itiraz

Başı cezalardan kurtulmayan Sevan Nişanyan bir kez daha hücre cezası ile karşı karşıya. Avukatları verilen hücre cezasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karara itiraz ettiler.

Bir süredir yeniden kapalı cezaevinde olan Sevan Nişanyan hakkında disiplin cezaları verilmeye devam ediyor. İlk olarak ‘cezaevine izinsiz internet sağlayıcı cihaz sokmak’ suçundan 11 gün hücre cezasına çarptırılan Nişanyan, daha sonra da hakaret suçundan altı gün hücre cezası aldı. Sevan Nişanyan son olarak hakkında cezaevi kapısında infaz koruma memurlarına rüşvet teklif iddiasına maruz kaldı. Bu duruma Nişanyan’ın avukatları Murat Akçı ve Gülçin Avşar itiraz ettiler. Avukatlar, Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir itiraz dilekçesi göndererek cezanın iptali için başvuruda bulundular.

Avukatların başsavcılığa ilettiği dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilim Sevan Bedros Nişanyan, Söke Açık Ceza İnfaz Kurumunda iken Kurum tarafından kendisine 29.01.2016 günü disiplin cezası verilmiştir. Haksız cezaya yapılan itiraz neticesinde Söke İnfaz Hakimliği 03.03.2016 günü 2016/68 E. 2016/135 K. Sayılı kararı ile inceleme yapmış ve itirazımızı reddederek cezayı onamıştır. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na yapmış olduğumuz itiraz ise yasalara aykırı olarak kısmen kabul edilmiş, kısmen reddedilmiştir. Mahkeme, hiçbir yasal dayanağı olmaksızın, cezaya konu eylemde kendince vasıf değişikliği yapmış ve müvekkilime verilen cezayı onamıştır. Ceza İnfaz Kurumu’nun vermediği, savunmasını talep etmediği, yargılama esnasında savunma talep edilmeyen yeni bir suç ihdası ile müvekkilime 6 günlük hücre cezası verilmiştir. Söke Ceza İnfaz Kurumu’nun vermiş olduğu disiplin cezasında tek bir cümle olarak dahi geçmeyen, müvekkilimden bu yönde savunma talep edilmeyen bir başka iddia ile itiraz yolu kapalı olacak şekilde karar verilmiştir. Üstelik kararı veren Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisi, İnfaz Hakimliği’nin vermiş olduğu kararın hukuka ve hakkaniyete uygun olup olmadığının denetimidir. Oysa Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi bunu yapmak yerine ‘İddia olunan ve ceza verilen suç oluşmamıştır ama kanaatimizce hakaret suçu oluşmuştur, cezası da aynıdır bu nedenle buna uygun olarak cezalandırılması gerekir’ gibi hiçbir hukuk sisteminde karşılığı olmayan bir gerekçe ile müvekkilimi cezalandırmıştır.”

‘Ceza hukuka aykırı’

Sevan Nişanyan’ın avvukatlarından Gülçin Avşar, yaşanan süreci ve gelişmeleri şu sözlerle özetledi: “Sevan Nişanyan’a, daha evvel ‘vınn’ cihazı bulundurmak nedeniyle disiplin cezası verilmişti. Bu cezanın infazı için cezaevi değişikliği yapılacağı zaman, cezaevi önünde mahkumlarla beklediği anda, diğer mahkumlarla yaptığı konuşma çarpıtılmış veya yanlış anlaşılmış ve cezaevi tarafından kendisine, gardiyanlara ‘rüşvet teklifi’ nedeniyle disiplin cezası verilmişti. Kendisinin yapmış olduğu itirazı inceleyen mahkeme de verilen disiplin cezasını onadığı için avukatları aracılığıyla bir üst mahkemeye itiraz edilerek cezanın kaldırılması istenmişti. Ancak itirazı inceleyen Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Evet, rüşvet suçu oluşmamıştır fakat kamu görevlilerine hakaret etmiştir’ diyerek cezayı onayıp kesinleştirdi. Ne cezaevi yönetiminin ne de ilgili kamu görevlilerinin böyle bir şikâyeti olmasına rağmen ve hatta bu suçlamayla ilgili Nişanyan’ın savunması bile alınmamışken verilen ceza, hukuka ve uluslararası yargı kararlarına aykırılık teşkil ediyor. Dolayısıyla rahatlıkla diyebiliriz ki, Sevan Nişanyan’ın almış olduğu ceza, hukuki değildir. Zira herhangi bir konuda kendisine suç isnat edilen kişi, öncelikle kendisini savunma hakkına sahiptir. Bireylerin en doğal haklarından biri olan savunma hakkı, sadece iddiaları, itirazı ve olayın gelişimini incelemekle görevli mahkeme tarafından gasp edilmiştir. Mahkeme Nişanyan’a yöneltilen suçlamayı neye dayanarak değiştirdiğini ve neden hakaret suçunun oluştuğunu dahi belirtmeden, ‘Rüşvet yok fakat bizce hakaret suçu oluşmuştur. Onun cezası da zaten altı gün hücre, bu nedenle hakaret suçundan ceza veriyorum’ diyerek iç hukuku çiğnediği gibi Türkiye’nin taraf olduğu AİHM’i de yok saymıştır.”

Kategoriler

Güncel Azınlıklar



Yazar Hakkında

1990 İstanbul doğumlu. Kültür sanat, müzik, insan hakları ve güncel politika haberleri yapıyor.