Hera ve TUNCA’dan ortak sergi

Hera Büyüktaşçıyan ve TUNCA, 7 Eylül’de Sabancı Üniversitesi Kasa Galeri’de açılacak sergiyle bir araya geliyor.

‘…Çünkü Biz Olmadığımız Yerdeyiz…’ başlığını taşıyan etkinlik, iki sanatçının ‘yer’ kavramına çeşitli yaklaşımlar getiren işlerinden oluşuyor. 

Sergide Hera Büyüktaşçıyan’ın ‘Eğri Kapı I, II ve Eşik’ adlı, mekâna özgü yerleştirmesi yer alacak. Bu çalışmasında Kasa Galeri’ye ev sahipliği yapan Minerva Han’a odaklanan sanatçı, hafızanın inşası ile mimari mekân arasındaki ilişkiyi irdeliyor; mekânı, tarihsel, politik ve simgesel bir tanık olarak ele alıyor. TUNCA’nın ‘Rotunda I, II, III’ isimli desenleri ise, içeri ile dışarıyı birbirinden ayırt edilemez kılan, kapısı olmayan duvarlar inşa ediyor.

Yeni bir yer yaratmak

Yapıtlar hem iki sanatçıyı, hem de sergi ziyaretçilerini, beden, akıl ve mekân arasındaki ilişkileri yeniden düşünmeye, kente farklı açılardan bakmaya davet ediyor. Büyüktaşçıyan ve TUNCA’nın mekâna taşıdığı kapısı olmayan duvarlar, yeni bir yer yaratıyor ve izleyiciyi de bu kurgusal yere çekiyor. İşler, fiziksel ve zihinsel mekânların sınırlarını aşarken aradaki eşikleri kaldırıyor, görünen ile görünmeyen arasındaki ayrımın yok olmasına yol açıyor. Sanatçılar, mekânları yıkıp yeniden inşa ederek, bağlamından koparıp zengin anlamlar yükleyerek, bir nevi, şehrin içinde kaybolma, sınırlarını keşfetme, fiziksel ve zihinsel mekânlar arasında gezinme ve anlam bulma oyununa girişiyor; İstanbul’un eski sınırlarında, surlarında, burçlarında, kapılarında gezinirken, bu mimari mirastan ve mekânların belleğinden yeni ilişkiler çıkarıyorlar.

Adını Pierre-Jean Jouvre’un bir şiirinden alan ‘…Çünkü Biz Olmadığımız Yerdeyiz…’ başlıklı sergi, 22 Ekim’e kadar Kasa Galeri’de devam edecek.

Hera Büyüktaşçıyan’ın kimlik, bellek, zaman ve mekân gibi kavramlar arasında alışılmışın dışında ilişkiler kuran yapıtları, son dönemde, Küçükyalı ArkeoPark’ta, İrlanda’da düzenlenen EVA Uluslararası Bienali’nde, 14. İstanbul Bienali’nde, 56. Venedik Bienali Ermenistan Pavyonu’nda ve SALT Beyoğlu’nda yapılan ‘Yüzyılların Yüzyılı’ adlı sergide yer aldı.

2000’lerin başından itibaren resim, heykel, yerleştirme, video ve performans gibi farklı disiplinlerde işler üreten TUNCA, Art On İstanbul’da ‘Desire’, Pi Artworks’te ‘Kalıntı’, Sanatorium’da ‘Little Boy’ sergilerini açtı; 4. Uluslararası Çanakkale Bienali’ne ve Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi’nde düzenlenen ‘Elgiz 10 İstanbul’ sergisine katıldı. 

Kategoriler

Kültür Sanat SergiYazar Hakkında