Ankara'da yasa mutabakatı

Gayrimüslim cemaatlerin temsilcileri Ankara’da Vakıflardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’la bir görüşme yaptı. Görüşmede taraflar, azınlık vakıflarının sorunlarının çözümü için yasa çıkartılması gerektiği konusunda mutabakata vardı. Bakan Kaynak, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’e yasa taslağının hazırlanması için talimat verdi.

Azınlık vakıflarının temsilcileri, 5 Ekim Çarşamba günü Ankara’da Vakıflardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile görüştü. Görüşmeye Azınlık Vakıfları Temsilcisi Doç. Dr. Toros Alcan, Rum Vakıfları Destekleme Derneği Başkanı Andon Parizyanos, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ve Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem katıldı. 

Yönetmelik değil, yasa

Vakıf temsilcileri, vakıfların karşı karşıya olduğu sorunları Bakan Kaynak’a bizzat anlattı. Toplantının temel gündemi yaklaşık 4 yıldır yapılamayan vakıf seçimleriydi. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve cemaat temsilcileri, vakıfların sorunlarının çözümü için yönetmeliğin yeterli olmadığını ve bu nedenle yasa çıkartılması gerektiğini dile getirdi. Ertem, birkaç yasa taslağının hazırlandığını, vakıflarla yapılacak çalışmaların sonucunda tek bir taslak haline getirilerek Bakanlığa sunulabileceğini söyledi.

Vakıf temsilcilerini ağırlayan Bakan Kaynak, sorunlara vakıf olduğunu Adnan Ertem ve Toros Alcan’a yasa taslağı hazırlanması için çalışmalara başlanması talimatı verdi.  Bakan Kaynak, hazırlanacak yasanın OHAL uygulamalarından farklı olarak Meclis gündemine getirileceğini ve bu nedenle komisyon çalışmaları yapılması gerektiğini söyledi. Muhalefet partileriyle de görüşmeler yapılabileceğini belirten Bakan Kaynak, böylece yasa hazırlık sürecinin hızlandırılabileceğini ifade etti.

Yaklaşık iki saat süren görüşmede; okullara yapılan teşviklerin kısıtlanması, Maliye’nin vergi uygulamaları, Vakıflar tarafından iade edilen mülklerle ilgili başka kamu kuruluşlarının karşı dava açması meseleleri gündeme geldi.

Toplantıda konuşan Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, hastaneye iadesi gerçekleşen, Yedikule’deki arazinin imara kapatılmasını gündeme getirdi. Şirinoğlu ayrıca, vakıf seçimleri konusunda Ermeni toplumunun istekli ve hazır olduğunu dile getirdi. Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin de Süryani anaokulu ve ilkokulu konusunda karşı karşıya kaldıkları ekonomik sıkıntıları Bakan Kaynak’a aktardı.

‘En verimli görüşme’

Azınlık Vakıfları Temsilcisi Doç. Dr. Toros Alcan görüşmeye dair AGOS’a konuştu. Görüşmede bütün vakıfların sorunlarının dile getirildiğini söyleyen Alcan, “En verimli görüşmeydi. Bakan Kaynak’a sorunları ayrıntılı bir şekilde aktarma imkanı bulduk. Sorunlarımız kronikleşti, artık onları artık yönetmelikle çözemeyiz. Bu konuda hemfikir olundu ve yasa için çalışmaların başlatılması kararlaştırıldı. Bir zaman sınırı konmadı ama hızlıca hazırlıkların tamamlanmasını için çalışacağız” dedi.

Vakıflar kendi senedini yazacak 

Türkiye’deki azınlık cemaati vakıflarının seçimleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bir yönetmelikle düzenleniyor. Yarattığı sıkıntılardan dolayı kaldırılan son yönetmeliğin yerine dört yıldır yeni yönetmelik hazırlanmadı. Vakıf temsilcileri ve VGM bir süredir yönetmelik yerine yasa hazırlanması için hükümetle görüşmeler yapıyordu.Yeni kabineyle birlikte yasa hazırlığı Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak dönemine kaldı. Yapılması gündemde olan yasal düzenlemeyle, her vakfa kendi amaçları, demografik yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi vakıf senedini yazma imkânı tanınacak. Suiistimallerin önüne geçilmesi için ayrı bir mekanizma kurulması da planlanıyor. Vakıf seçimleri için de her cemaatin kendi inisiyatifiyle seçim yapmasını sağlayacak bir mekanizma üzerinde çalışıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü denetçi olarak bu süreçlerin dışında duracak. 

Kategoriler

Toplum VakıflarYazar Hakkında

1985 doğumlu. Güncel politika, insan hakları, azınlık mülkleri ve Kürt meselesi üzerine haberler yapıyor. Musa Anter Gazetecilik Ödülleri 2008 yılı en iyi haber ödülü sahibi.