'OHAL Yasası' Meclis'te

Hükümet, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'da dahil yasalarda birçok değişikliği kapsayan tasarıyı Meclis'e gönderdi.

"Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Meclis'te. 

Kanun tasarısı, getirdiği düzenlemelerle kolluk kuvvetlerine yetkiyi arttırması, bazı tedbirleri Ağır Ceza Mahkemeleri'nden alarak Sılh Ceza Mahkemeleri ve Savcılığa vermesi gibi nedenlerle 'OHAL Yasası' denerek eleştiriliyor  

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kanun tasarısı Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun yanı sıra Adli Sicil Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu gibi kanunlarda da değişiklik öngörüyor.

Yasa tasarısında yapılacak düzenlemelerin bir kısmı şöyle: 

- Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan dolayı tutuklu olanların tahliye talepleri 3 gün yerine 15 gün içinde değerlendirilecek.  

- İletişimin tespiti ve dinlenmesi, taşınmaza el koyma, teknik araçlarla izleme tedbirlerine izin verme yetkisi ağır ceza mahkemelerinden alınarak, sulh ceza hâkimlerine verilecek.

- Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) ile yetkisi arttırılan polisin yeniden ifade alma yetkisi, CMK’ya taşındığı için sürekli hale gelecek.

-Savcılar, 134. maddeye göre mahkeme kararı olmadan bilgisayar ve verilere el koyabilecek. Yasaya göre şu anda, savcının gecikmesinde sakınca olması halinde bile hâkim kararı olmadan bilgisayar ve kütüklerinde arama ve el koyma yetkisi bulunmuyor. 

-Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlemi ancak savcı yapabiliyor. İfadenin alınması gerekmesi halinde, bu işlem artık doğrudan kolluk tarafından yapılabilecek.

- Ceza infaz kurumlarına veya tutukevlerine; firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi, her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya yarayan malzemeyi, alkol içeren her türlü içeceği, kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemeyi, yeşil reçeteye tabi ilaçları, suç örgütlerini temsil eden yayın, afiş, pankart, resim, sembol, işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme araçlarını, ses ve görüntü almaya yarayan araçları, sokan, buralarda bulunduran veya kullanan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu suçlara şu anda hapis cezası verilmiyor.  

- Tasarıyla duruşma başında iddianamenin okunması uygulamasına da son verilecek. Hâkim, duruşma başlangıcında iddianamenin tümünü okuması yerine, suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelemesini anlatacak. 

Kategoriler

Güncel Türkiye GündemYazar Hakkında