YÖK’te komitacılığa son

Yüksek Öğrenim Kurulu geçen hafta aldığı bir kararla Türk-Ermeni İlişkileri Milli Komitesi’ni kapattı. YÖK’ün kararı, 18 Haziran tarihli Vatan gazetesinde ‘Ermeni açılımı bitti’ başlığıyla haberleştirildi. Haberde ‘Ermenistan ile iyi ilişkiler kurulmasına yönelik açılımın kesintiye uğramasının ardından YÖK bünyesinde oluşturulan Türk- Ermeni İlişkileri Milli Komitesi de kapatıldı’ ifadesine yer verildi.

İttihat ve Terakki’den bu yana siyasi literatürümüze yerleşen ‘komitacılık’ kavramı, YÖK’ün geçen hafta yaptığı yasal düzenlemeyle önemli bir darbe yedi. 28 Şubat sürecinde ‘milli komiteler yönetmeliği’ ile YÖK bünyesinde mantar gibi bitmeye başlayan bu kuruluşlar, 17 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yasal düzenlemeyle tarihe gömüldü. Bunlardan biri de, Türk-Ermeni İlişkileri Milli Komitesi idi.

Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi, 2003’te Ermeni ve misyoner karşıtı kampanyanın devlet eliyle tırmandırıldığı günlerde kuruldu. 14 üyeli komitede Genelkurmay ve MİT tarafından belirlenen üyeler de yer alıyordu. Komiteye biçilen rol ise, Ermeni sorunu ve 1915’e ait resmi tezleri üniversitelerde yaymak ve benimsetmekti. Bir başka deyişle, komitenin varlık nedeni, ‘Ermeni mezalimi’ edebiyatını canlı tutmaktı.

Enformatik Milli Komitesi, Stratejik Araştırma Milli Komitesi gibi benzerleriyle birlikte yürürlükten kaldırılan Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi’nin 9 yıllık süreçte üniversitelere ne tür tavsiye ve telkinlerde bulunduğu umarız önümüzdeki günlerde bütün açıklığıyla kamuoyunun gözleri önüne serilir. Ve yine umarız ki, yakın bir gelecekte Türk-Ermeni ilişkilerine olumlu anlamda katkı yapacak kurumsal oluşumları da görebiliriz.

YÖK’ün konuyla ilgili olarak Agos’a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Milli Komiteler 28 Şubat döneminin bir ürünüdür ve Kurulumuz 28 Şubat’ın izlerini taşıyan birim ve komiteleri kapatmıştır. YÖK’ün Türk Ermeni ilişkilerini negatif etkileyecek bir yapılanmanın içinde olması düşünülemez.” Bu olumlu yaklaşımın kâğıt üstünde kalmamasını, üniversitelerde barışa ve diyaloga hizmet eden bir dilin egemen olmasını ümit ediyoruz.

 

YÖK 28 Şubat döneminin ürünü Ermeni karşıtı
propaganda üretim merkezini lağvetti

FERDA BALANCAR
ferda@agos.com.tr

Yüksek Öğrenim Kurulu geçen hafta aldığı bir kararla Türk-Ermeni İlişkileri Milli Komitesi’ni kapattı. YÖK’ün kararı, 18 Haziran tarihli Vatan gazetesinde ‘Ermeni açılımı bitti’ başlığıyla haberleştirildi. Haberde ‘Ermenistan ile iyi ilişkiler kurulmasına yönelik açılımın kesintiye uğramasının ardından YÖK bünyesinde oluşturulan Türk- Ermeni İlişkileri Milli Komitesi de kapatıldı’ ifadesine yer verildi. Konuyla ilgili olarak Agos’a açıklamada bulunan YÖK Başkanlığı ise, “Komitenin kaldırılmasının Türk Ermeni ilişkileri ile herhangi bir alakası yok. 28 Şubat’ın izlerini taşıyan birim ve komiteleri kapattık’ dedi.

Tek komite bu değil

YÖK’ün Agos’a yaptığı açıklamada, yürürlükten kaldırılan tek komitenin Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi olmadığı, Enformatik Milli Komitesi, Stratejik Araştırma Milli Komitesi, Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi gibi oluşumların da ortadan kaldırıldığı belirtildi. YÖK, 17 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Milli Komiteler Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırınca bu kuruluşlar da kaldırılmış oldu. 

Bu tür ‘milli komiteler’ YÖK’ün açıklamasında da belirtildiği gibi ilk kez 28 Şubat 1997 döneminde Kemal Gürüz’ün YÖK başkanlığı döneminde faaliyete geçti. Ancak ilginç olan Türk-Ermeni İlişkileri Komitesi’nin 2003’te faaliyete başlamış olması. 2003-2004 yılları bu sıralar ortaya dökülen Malatya Zirve katliamı davası belgelerinden ve Ergenekon soruşturması kapsamında ortaya çıkan Kafes Eylem Planı’ndan da anlaşıldığı gibi ‘Ermeni ve misyoner karşıtı’ kampanyanın hız kazanmaya başladığı bir döneme denk geliyor.

Ermeni sorunu ve 1915’e ait resmi tezleri üniversitelerde yaymak ve benimsetmek amaçlı komitenin 14 üyesi bulunuyordu. Bu 14 üyenin 2’si YÖK Genel Kurulu üyeleri arasından, 7’si üniversiteler ve üniversite dışından Ermeni ve Kafkasya araştırmaları ile bağlantılı uzmanlar arasından 5’i ise resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca belirlenen üst düzey yetkililer arasından seçiliyordu. Bu tür milli komitelerde Genelkurmay ve MİT gibi kuruluşların belirlediği isimlerin yer aldığı da biliniyordu. Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi’nin üyeleri arasında kamuoyunda Ermenilerle ilgili resmi tezleri savunmasıyla tanınan Prof. Şenol Kantarcı, Prof. İhsan Bal gibi isimler yer alıyor. 

YÖK: TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİ NEGATİF
ETKİLEYECEK BİR YAPILANMA İÇİNDE OLMAYIZ

“Kurulumuz bünyesinde var olan Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesinin kaldırılmasının Türk-Ermeni ilişkileri ile herhangi bir alakası bulunmamaktadır. YÖK’te kurulan Milli Komiteler 28 Şubat döneminin bir ürünüdür ve Kurulumuz Toplumsal Faaliyetler Birimi, Milli Komiteler gibi 28 Şubat’ın izlerini taşıyan birim ve komiteleri kapatmıştır. Bu, bütün komitelerin kapatılmasıyla ilgili genel bir durumdur. Enformatik Milli Komitesi, Stratejik Araştırma Milli Komitesi, Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi YÖK’te yürürlükten kaldırılan diğer komitelerdir. Takdir edileceği üzere Kurulumuzun Türk Ermeni ilişkilerini negatif yönde etkileyecek bir yapılanmanın içinde olması düşünülemez.”

 

Kategoriler

Genel

Etiketler

Komita