Eçmiadzin açıklamasının tam metni

Ermenistan’da, Eçmiadzin’deki Patrik seçimiyle ilgili toplantı sonrası yapılan açıklamanın tam metni.

Ermenistan’da, Eçmiadzin’deki Patrik seçimi toplantısı sonuçlandı. 15 Mart’a kadar Değabah (Kaymakam) seçilmesi ve Ateşyan’ın patrik vekilliği görevini bırakması öngörülüyor. 

Geçen Perşembe günü başlayan ve iki gün devam eden temaslar sonuçlandı. Toplantının sonuçları  Eçmiadzin Tüm Dünya Ermenileri Katolikosluğu tarafından resmi olarak açıkladı.  

Yapılan yazılı açıklamanın tam metni şöyle:

"Ana Taht Eçmiadzin’de Türkiye Ermenileri Patrikliği’nde yaşanan sorunlar konusunda ortak karara varıldı

Kutsal Eçmiadzin, Enformasyon Merkezi, 24 Şubat 2017

23-24 Şubat tarihlerinde Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’de Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin’in daveti üzerine Eçmiadzin’i ziyaret eden Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos Karekin Bekçiyan ve İstanbul Ermeni Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan Katolikos Hazretleri riyasetinde toplandılar.

23 Şubat’ta gerçekleşen toplantı öncesi, Tüm Ermeniler Katolikosu önderliğinde, Episkoposlar Karekin, Aram ve Sahak S. Eçmiadzin Katedrali’ni ziyaret edip, İstanbul Ermeni Patrikliği’nin refahı, mevcut sorunların çözümü, İstanbul Ermeni cemaatinin huzuru ve uzlaşının tekrar tesisi için beraberce dua ettiler. Dualar aynı zamanda Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde daimi bakım altında bulunan, Emekli Patrik Başepiskopos II. Mesrob’un sağlığına kavuşması içindi.

İki gün süren istişareler sırasında İstanbul Ermeni Patrikliği’nde son günlerde yaşanan olaylara, patriklik seçiminin düzenlenmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara ve fikir ayrılıklarına değinildi.

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin episkoposlardan patriklik makamının yüceliğini kavrayarak, ruhaniler arasında ve İstanbul Ermenilerinin yaşamında, anlayışı, barışı ve kardeşlik ruhunu güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı göstermeleri için yüreklendirdi. Katolikos Hazretleri’nin önerisi; Patriklik seçim sürecinin hoşgörüyle, Ermeni Apostolik Kilisesi kuralları ve İstanbul Ermeni Patrikliği’nin kabul ettiği standart ve geleneksel prosedürler muhafazasıyla yürütülmesi yönündeydi.

Ortaya çıkan durum ve çözümü için atılabilecek adımlar konusunda episkoposlar Tüm Ermeniler Katolikosuna gerekli bilgi ve açıklamaları verdikten sonra, ortaya konan görüşler etrafında istişarelere başlandı. İstanbul Ermeni Patrikliği ruhanileri patriklik makamının karşılaştığı zorluklar konusunu da ayrıca görüştüler. Yapılan görüşmeler ve istişareler sonucunda aşağıda sunulan ortak kararlar alındı:

  • Patriklik Ruhani Kurul daveti ile Ruhaniler Genel Kurulu 15 Mart 2017 tarihine kadar Patriklik Kaymakamı (değabah) seçimini yapacaktır. Kaymakamın seçilmesi ile, kilise düzenlemesine uygun olarak, Patriklik Genel Vekilinin yetkileri sona erecektir.
  • Patrikliğe bağlı episkoposlar kaymakam seçiminde kendi adaylıklarını açıklama hakkına eşitçe sahip olacaklardır.
  • Kaymakam seçiminden sonra, Ruhani Kurul; Patriklik Genel Vekili ve Patriklik Kaymakamı arasındaki devir-teslim işlemlerini kuralların emrettiği gibi yönetmesi için ruhanilerden ve sivillerden oluşan bir konsey kuracaktır.
  • Kaymakam seçimini müteakip on gün zarfında, Patriklik teamülleri çerçevesinde Seçim Müteşebbis Heyeti seçimleri yapılır. Müteşebbis Heyet de, Patriklik Kaymakamı riyasetinde, Patriklik teamülleri çerçevesinde, altı ay zarfında Patriklik seçimini tertipler.
  • Seçim Müteşebbis Heyeti, Ruhani Kurul ve topluma, seçim hazırlıkları hakkında her ay rapor sunar.
  • Patrik seçimi altı ay içinde yapılmaz ise, Ruhani Kurul daveti ile, Ruhaniler Genel Meclisi ve VADİP kendi yetkileri çerçevesinde, Seçim Müteşebbis Heyeti ve Kaymakam için güvenoyu oylamasını gündeme taşırlar.
  • Seçim Müteşebbis Heyeti, seçim öncesi süreçte, tüm patrik adaylarının kampanyalarını eşit şartlar altında gerçekleştirmelerini sağlar.

24 Şubat'ta, Tüm Ermeniler Katolikosu Başpatrik II. Karekin riyasetinde, Başepiskopos Aram Ateşyan, Başepiskopos Karekin Bekçiyan ve Episkopos Sahak Maşalyan Yüksek Ruhani Konsey üyeleri ile bir araya geldiler. Patrik adaylarından biri olan Gugark bölgesi ruhani lideri Başepiskopos Sebuh Çulcuyan da bu görüşmeye dvet edilmişti.

Toplantı sonunda, Tüm Ermeniler Katolikosu, iki gün süren toplantı boyunca ortaya koydukları kardeşlik ruhu ve arzu ile Patriklik ve İstanbul Ermeni toplumu içinde yaşanan sorunların iyileştirmesi vazifesini yerine getirebilmek için gösterdikleri gayret için İstanbul Patrikliği episkoposlarına takdirlerini iletti. Katolikos Hazretleri, Patriklik ruhanilerine ve Ermeni toplumuna sevgilerini iletip onları kutsarken, Büyük Perhiz öncesinde inançlarının kuvvetlenmesi ve toplumsal ve kilise hayatının refahı için Tanrı’nın yardımını diledi."

Kategoriler

KiliseYazar Hakkında