Akkuyu için acil kamulaştırma kararı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) enerji iletim hatlarının yapımı kapsamında belirlenen taşınmazlar acilen kamulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 380 kilovoltluk Akkuyu NGS-Mersin Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin de irtifak hakkı kurulmak suretiyle, acele kamulaştırılmasına karar verildi. 

Akkuyu’da nükleer santrali yapacak olan Rusya menşeili Rosatom, geçtiğimiz günlerde, inşaata başlanması için gerekli belgelerin Ekim ayına kadar hazır olacağını açıklamıştı. Türkiye Enerji Bakanlığı’nın ise 2018 yılında inşaat lisansını vermesi bekleniyor.  

Akkuyu'da yapılmak istenen Nükleer Güç Santrali’ne karşı aralarında Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin de dahil olduğu 13 kurum dava açmış, bu 13 dava için tek bir bilirkişi incelemesi yapılmıştı. 13 davaya tek bir bilirkişi raporunun hazırlanması bir yana, çevre ve meslek örgütleri bilirkişi raporunun bilimsellikten ve objektiflikten uzak, kendi içinde çelişkili ve tutarlı olmayan bilgi ve değerlendirmeler içerdiği gerekçesiyle rapora itirazda bulunmuştu. 

Kategoriler

Güncel Türkiye YaşamYazar Hakkında