Doğan: İç tüzük değişikliği azınlıkların da meclisteki sesini kısma teşebbüsü

TBMM İç tüzük Değişiklik Teklifi’nin Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerinde konuşan milletvekili Selina Doğan, içtüzük değişikliğiyle, azınlıkların meclisteki sesinin kısılmak istendiğini söyledi.

AKP ve MHP tarafından hazırlanan TBMM İçtüzük Değişiklik Teklifi’nin Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri sürüyor. 

Görüşmeleri devam eden içtüzük taslağında dün dört madde kabul edildi. Taslak, milletvekillerinin Meclis kürsüsünde konuşmasını sınırlayan düzenlemeler getirirken konuşma süreleri kısaltılıyor ve vekillere verilen idari cezalar arttırılıyor. 

Teklifte “Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Başkanına, Başkanlık Divanına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline ve milletvekiline hakaret etmek, Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamda bulunmak, Anayasanın ilk dört maddesinde çerçevesi çizilen Anayasal düzeni tahkir ve tezyif etmek, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasada düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak” düzenlemesi de yer alıyor 

Dün Anayasa Komisyonu’nda yapılan görüşmelerde konuşan CHP İstanbul milletvekili Selina Doğan, içtüzük değişikliğiyle azınlıkların meclisteki sesinin kısılmak istendiğini söyledi. 

Doğan, teklifte yer alan “Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamda bulunmak” düzenlemesini de eleştirerek “Hiç kimse Türk milletinin tarihine ve ortak geçmişine şüphesiz hakaret etmemeli ve edemez. Peki ya diğer milletler? Örneğin, Ermeni milletinin tarihine hakaret edilebilir mi?” diye sordu.

Teklifin muhalefeti etkisiz hale getirmek olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan,  “İktidar partisi demokratik bir ülkede olması gereken tüm kurumları tek tek susturuyor. Medya suskun, akademiler suskun, iş dünyası suskun, işçi sendikaları suskun, sivil toplum ise sessizliğe gömülmüş durumda… Bir tek konuşan muhalefet milletvekilleri var onları da bu iç tüzük değişikliğiyle susturmaya çalışıyorsunuz” dedi.

İnsan hakları savunucularının tutuklanmasını da anımsatan CHP’li Doğan, yıllardır Türkiye’de yasal zeminde faaliyet gösteren, tüm faaliyetleri denetim altında olan insan hakları örgütlerinin yöneticileri bir anda “terörist” olup çıktığına dikkat çekti.

"Azınlıklar siyasi atmosferden endişeli"

Doğan, iktidarın yarattığı siyasi atmosferden dolayı azınlıkların artık varlıklarını, mevcudiyetlerini devam ettirmek konusunda büyük bir endişe içinde olduklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Darbe girişiminin hemen ardından bizzat iktidarın sesi olan medya tarafından azınlıklar hedef gösterildi. Daha geçtiğimiz Pazar Ermeni Patrikhanesi 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Türk Yahudi toplumu ise Cumartesi günü sinagoglarda Şabat duası sırasında 15 Temmuz Şehitleri ve ülkemizin huzuru için özel dualar okudular. Yandaş basın ne yaptı? Fetullah Gülen’i Ermeni yaptı, Gülen’in Yahudilerle işbirliği yaptığını yazdı. Hatta ve hatta tüm dünya Ortodoks Hıristiyanlarının ruhani lideri ve ömrünü barışa adamış Bartholomeos Hazretleri bile darbeyle ilişkilendirildi. Hal böyleyken ülkedeki azınlıkların nasıl düşünmesini bekliyorsunuz.

Azınlıklar ilk defa bu kadar sayıda bir milletvekiliyle Parlamento’da temsil ediliyor. Ve bu iç tüzük değişikliğiyle siz aslında azınlıkların da Parlamento’daki sesini de kısıyorsunuz.”

Doğan, hiçbir milletin ortak geçmişine hakaret edilmesini istemediklerine dikkat çekerek, “İlla bir değişiklik yapacaksak buyurun cinsiyetçi söylemi ve nefret söylemini cezalandıralım” dedi. 

Dört madde kabul edildi 

Dün Komisyon’da kabul edilen dört madde şöyle: 

* Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant içme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması suretiyle olacak.

* Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecekler. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında ant içecek.

Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Ant içmekten imtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak.

*Teklifle, Danışma Kurulu oy birliği ile bir konu üzerinde tespit ve teklifte bulunur veya görüş bildirirse, siyasi parti gruplarının görüş birliği içinde olduğu bu öneri üzerinde görüşme yapılmayacağı hüküm altına alınıyor.

Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar alamadığı ve siyasi parti gruplarının önerilerini ayrı ayrı Genel Kurul'a getirdikleri durumlarda ise öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayacak. Açıklamanın ardından, diğer gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilecek.

İçtüzükte belirlenen süre içerisinde komisyonda gündeme alınmayan tasarı ve tekliflerin, hükümetin veya teklif sahibinin gündeme alınmasıyla ilgili talebine ilişkin de düzenleme yapılıyor. Bu kapsamdaki doğrudan gündeme alma önerisinin üzerine komisyon, hükümet ve teklif sahibi beşer dakikayı geçmemek üzere söz alabilecek.

Genel Kurul işaret oyuyla karar verecek. Bu istemler, her hafta salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme alınacak. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla istemde bulunamayacak.

* Genel Kurul, resmi tatile rastlamadığı takdirde salı günleri saat 15.00'ten 21.00'e, çarşamba ve perşembe günleri 14.00'ten 21.00'e kadar çalışacak. 

TBMM vasıtasıyla yapılacak TV yayınında, önemli ve özel haller saklı kalmak kaydıyla bu toplantı günleri ve saatleri esas alınacak.

Kategoriler

Güncel Gündem


Yazar Hakkında