Beykoz Komisyonu’ndan kritik hamle

Beykoz Komisyonu'nun Avukat Ali Elbeyoğlu'yla yaptığı görüşmeler sonucunda, Elbeyoğlu'nun komisyonunda indirime gidildi; kendisini imar sonrası yetkili kılan protokol feshedildi.

Beykoz Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi Vakfı’nın devlet tarafından el konan ve hukuki mücadele sonrasında geri alınan arazi ve tazminatların nasıl kullanılacağı konusunda görev yapacak olan danışma komisyonu, Avukat Ali Elbeyoğlu ile bir araya gelerek bundan sonra izlenecek yolu görüştü. Görüşmeler sonucunda Elbeyoğlu’nun alacağı komisyonda indirime gidildi ve arazinin imarı sonrasında Elbeyoğlu’nu yetkili kılan protokol de feshedildi. 

Açıklama şöyle:

“Beykoz Vakfı Yönetim Kurulu ve yeni oluşturulan danışma kurulu 1 Ağustos 2017 tarihinde Patrikhane’de Episkopos Sahak Maşalyan Başkanlığında toplantı gerçekleştirmiştir. 

Öncelikle toplantıların sağlıklı yürümesi için sekreterya oluşturuldu. Oy birliğiyle Arek Ferahyan seçildi. Basın sözcüsü olarak da Harutyun Şanlı seçilmiştir.

Son toplantıda gündeme gelen Av. Ali Elbeyoğlu ile Beykoz Vakfı arasında görüşmeler ele alındı. Sayın hukukçuyla bu hafta iki kere istişare ve görüş alışveriş toplantıları yapılmıştır. Bu toplantılar sonucunda Avukat Elbeyoğlu’nun Beykoz Vakfı’nın Belediye ile olan davasıyla ilgili alacağı ücret karşılıklı anlayış sonucunda yüzde 14’ten yüze 8’e indirilmiş ve böylece iki dosyanın avukatlık ücreti ortalama yüzde 11 düşürülmüştür. Ayrıca Sayın Elbeyoğlu ile Beykoz Vakfı arasında 2 Şubat 2017 tarihinde yapılan protokol de karşılıklı anlayış ve vakfın gelecekte sıkıntı yaşamaması adına feshedilmiş olup fesihname yazılmış, vakfın karar defterine geçirilmiştir.  

Kazanılan istimlak davasının tüm resmi makbuz ve evrakları yönetim kuruluna teslim edilmiştir. Toplantı diğer konularla ilgili görüş alışverişlerinden sonra sonlandırılmıştır.”

Kategoriler

Toplum Vakıflar