Emlak Komisyonu süreci eleştirdi

Azınlık vakıflarına ait el konulmuş mülklerin iadesi sürecinde çalışmalar yapan ve 2016 yılında lağvedilen Patrikhane Emlak Komisyonu’nun üyeleri Beykoz Arazisi hakkında Agos’a açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Mayıs ayında Başepiskopos Aram Ateşyan’ın görevden aldığı Emlak Komisyonu üyeleri geçen hafta patrikhanede yapılan toplantı sonrasında basında çıkan haberler üzerine Agos’u ziyaret etti. Ziyarette  Emlak Komisyonu üyeleri Şahin Gezer, Daniel Antikacıoğlu, Arsen Erol, Murat Vural, Mıgırdiç Arzivyan ve Avukat Ömer Kantik yer aldı. 

Geçtiğimiz hafta gazetelerde yer alan Beykoz Vakıfının açıklamalarını değerlendiren Emlak Komisyonu Üyesi Daniel Antikacıoğlu Vakıf Yönetim Kurulu’nun açıklamasını eleştirdi. Antikacıoğlu,

“Beykoz Vakfının toplantıda yaptığı açıklamaların çoğu eksik ve yanlış bilgiler. ‘Biz notere gittiğimiz zaman da para çekme yetkisi verilmiş’ şeklinde bir ifade kullanmışlar. Böyle bir yetkiyi kim verebilir? Sadece ve sadece yönetim kurulu verebilir. Ayrıca deniyor ki ‘İmzaladığımız üst kullanım hakkıydı, bir baktık kira sözleşmesine çevirmişler’ Bu yetkiyi veren kim?” 

‘Davadan feragat edilmeyeceği kararını vermiştik’

Emlak Komisyonu üyelerinden Şahin Gezer ise Beykoz arazisinin yaklaşık olarak 50 bin metrekare olduğunu söyledi. Gezer “Biz 34 bin metrekare olarak davayı açtık ama kadastro öncesi hakkımız saklı kalmak kaydıyla açtık. Daha sonra Ateşyan döneminde bu dava geri çekildi. Yeni dönemde kadastro öncesindeki yaklaşık 15 bin metrekare için de dava açılmalı. ” şeklinde konuştu. Lağvedilen emlak komisyonu üyeleri ilk başta arazinin kullanım hakkının Surp Pırgiç Hastanesi’nde olduğunu Ateşyan’ın devreye girmesiyle kullanım hakkının Hovagim Vakfı’na devredildiğini belirterek bu süreci de eleştirdiler. Gezer süreci şu sözlerle anlattı: “Hastaneye gittik. ‘Niye geri çekildiniz, sonuna kadar hakkınızı savunun çünkü iş sakata gidiyor’ dedik. Onun üzerine tekrar bir toplantı kararı alındı, Beykoz Yönetim Kurulu, Hastane Yönetim Kurulu ve Emlak Komisyonu ortak bir toplantı yaptık. O toplantıda Aram Ateşyan Emlak Komisyonu’na ‘siz kimsiniz’ dedi. Ona bu görevi kendisinin verdiğini hatırlattık ve toplantıda geniş çaplı tartışmalar yaşandı.”

Emlak komisyonu üyeleri bu süreçte avukat Elbeyoğlu’na verilen komisyonun da yüksek olduğunu savundu.

Kategoriler

Toplum Vakıflar