KİTAP/ԳԻՐՔ TEMMUZ: Meryem'in gözüyle İsa

Merhaba,

Bu sayımıza Maryanne Wolf’un ‘‘Proust ve Mürekkepbalığı’ ile başlıyoruz. Okuma ve dil araştırmaları konusunda dünyaca ünlü bir uzman olan Wolf, kitabında okuyan beynin gelişim ve evrimini iki boyutuyla, yani hem kişisel-entelektüel hem de biyolojik boyutuyla ele alıp bundan günümüz toplumunun karşı karşıya olduğu krizle ilgili dersler çıkarıyor. Kitapta, binlerce yıl önce sözden yazıya geçişte yaşanana benzer bir kırılmanın eşiğindeki insanlığın okuyan beynin kazanımlarını koruyarak dijital dünyaya uyum sağlaması konusunda soru ve öneriler yer alıyor. Murat Cankara yazdı. 

Türkçe ve Kürtçe eserler kaleme alan İlhami Sidar, son romanı ‘Başka Gökyüzü’nde kendi inancında olmayan biriyle kaçan Ezîdî kızı Hezar’ın öyküsünü anlatıyor. Romanda, 1978’de Siirt Kurtalan’da vuku bulan ve bölge halkı arasında kulaktan kulağa yayılan Ezîdî kızı Hezar’ın Müslüman bir öğretmen ile kaçması hadisesi kaleme alınmış. Nurgül Çelebi Özmen yazdı. 

Nobel ödüllü yazar J. M. Coetzee, Türkçeye henüz çevrilmemiş ‘Childhood of Jesus’ (İsa’nın Çocukluğu’ ve ‘Schooldays of Jesus’ (İsa’nın Okul Günleri) adlı iki romanında Jean Jacques Rousseau’nun klasik eseri ‘Emile’ ile hesaplaşarak eğitim sorununu konu alıyor.  Fırat Güllü yazdı. 

Keyifli okumalar,

Ferda Balancar
ferda@agos.com.tr