Dört vekilden Adalar için Meclis Araştırması talebi

CHP’nin dört İstanbul vekili Selina Doğan, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Yakup Akkaya, Adalar’da yaşanan sorunlarla ilgili meclis araştırması talep etti.

Dört vekilin verdiği önergede, Adalar’daki sağlık, ulaşım gibi sorunlarla ilgili meclis araştırması yapılması talep ediliyor. 

Kınalıada Platformu'nun Kurucusu ve CHP Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Çetinkaya'nın desteğiyle verilen önergeye göre araştırılması talep edilen sorunlar şöyle:

Nüfus

“Adaların demografik ve coğrafi yapısının korunması için çözüm bekleyen birçok sorun vardır. Kış aylarında 8 bin civarında olan Adalar nüfusu yaz aylarında 100 bini bulmakta ve hafta sonları günlük ziyaretçilerin eklenmesiyle bu rakam 170 binlere kadar çıkmaktadır. Belediye ödenekleri kayıtlı nüfusa göre ödenmekte olup, bu durumda, Adalar Belediyesi, kendisine ayrılan ödenekten çok daha fazlası ile hizmet vermek zorunda kalmaktadır.”

Sağlık

“Sağlık hizmetine erişimde ciddi sorunlar yaşanmakta olup, ısrarlı talepler sonucunda Büyükada’da bir Devlet Hastanesi açılmıştır. Adalar’da ulaşım sadece deniz yoluyla sağlandığından, diğer Adalar’da da temel tıbbi ünitelerin olduğu ve 24 saat hizmet veren sağlık birimlerinin açılması gerekmektedir. Büyükada dışındaki diğer Adalar’da 112 Acil Servis ve Aile Hekimliği dışında herhangi bir sağlık birimi bulunmamaktadır."

Güvenlik 

“Güvenlik güçlerinin sayısı, nüfusla karşılaştırıldığında son derece yetersiz kalmaktadır ve bu durum da Ada Halkı için endişe ve korku nedenidir. Adalar’da bazı ziyaretçilerin, konaklama alanı dışında plaj, sokak araları ve parklar gibi kamuya açık alanlarda kalması durumundaki artış ile birlikte hırsızlık gibi asayiş olaylarında da artış görülmektedir.” 

Kaçak yapılar 

“Belediye sınırları dışında olan ve Orman İşletmelerine bağlı olan alanlarda çok sayıda kaçak yapılar görülmeye başlanmıştır.”

Ulaşım

“Bir başka sorun ise, Adalar’a ulaşımın ağırlıklı olarak özel şirketler tarafından yapılması sebebiyle fiyatların çok yüksek olmasıdır. Ulaşımın sadece belli saatlerde olması ise başka bir sıkıntı kaynağıdır. Ulaşımla ilgili bu tür sorunlar, okula gitmek ve çalışmak zorunda kalan vatandaşlarımızı Adalar’da yaşamaktan alıkoymaktadır.”

Uyuşturucu

“Adalar’a özellikle dışarıdan gelen kişiler arasında uyuşturucu kullanımının arttığı gözlenmektedir.”

İşletme denetimi 

“İşletmelerde denetimlerin çok az olması, özellikle lokanta, restoran gibi işletmelerde ciddi bir hijyen sıkıntısını da beraberinde getirmektedir.”

Faytoncular 

“Bir zamanlar Adalar kültürünü yansıtan, vatandaşlara karşı son derece saygılı ve faytonlarda kullandıkları atların hayvan haklarına riayet eden faytoncuların yerini vatandaşlara kaba davranan ve atlarını döven faytoncular almıştır. Bütün faytoncular aynı davranışı sergilememekle birlikte, Adalar’da çok büyük “fayton” sorunu bulunmaktadır ve bazı faytoncuların yol açtığı kazalarda yaralanan vatandaşlar ve atlar ise görmezden gelinmemelidir." 

Elektrikli araba 

“Motorlu araç kullanımının olmadığı Adalar’da elektrikli araba karmaşası yaşanmakta olup, sadece yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kullanması gereken arabalar herkes tarafından kullanılmaktadır.”

Hepsi birer sanat eseri durumunda olan ahşap binalar yangın ve çökme tehdidi altındadır.

Adalar ile ilgili olarak yukarda belirtilen sorunların giderilerek, bahse konu sorunlara etkili, sürekli ve somut çözüm önerileri getirilebilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz."

Kategoriler

Güncel Yaşam

Etiketler

Adalar


Yazar Hakkında