KİTAP/ԳԻՐՔ EYLÜL: Vartanyan'dan Ermeni harfli Türkçe mizahi roman

Merhaba,

Bu sayımıza edebiyatta Natüralizm akımının manifestosu olarak kabul edilen ‘Médan Geceleri’ ile başlıyoruz. Émile Zola’nın Médan’daki evinde buluşulan akşamların sonucunda ortaya çıkan  bir fikir bu kitabın doğmasını sağlamış, o nedenle kitap ‘Médan Geceleri’ diye adlandırılmış. Kitaptaki ilk öykü Émile Zola’ya ait. Diğer öyküler ise sırasıyla Maupassant, Huysmans, Céard, Hennique ve Alexis’in. Banu Yıldıran Genç yazdı. 

Kwame Anthony Appiah, yeni çıkan ‘Kozmopolitizm: Dünya Yurttaşlığının Felsefesi’ kitabında ‘dünya yurttaşlığı’, ‘evrensel(ci)lik’, ‘küresellik’, ‘çokkültürlülük’ ve ‘kozmopolitlik’ kavramlarını inceliyor. Appiah’a göre, ‘köksüz kozmopolitler’e nefret kusmak için illa Hitler ya da Stalin olmak gerekmiyor; havaalanında viskisini yudumlayarak etrafına ‘business business’ bakan şık bir beyaz erkek imgesi de içimizdeki kozmopolit karşıtını tahrik edebilir. Murat Cankara yazdı. 

Sinan Cömert, ‘Bin Tanrılı Ülkeye Bisikletle Yolculuk’ta kentlerin, kasabaların, köylerin gözünüzle görebildiğiniz taraflarına değil, kültürlerine, tarihlerine, mitolojilerine dikkat çekiyor. Özgül Erol yazdı. 

Keyifli okumalar,

Ferda Balancar
ferda@agos.com.tr