Ruhani Kurul yola Ateşyan ile devam ediyor

İstanbul Patrikhanesi Ruhani Kurulu 9 Şubat Cuma günü bir toplantı yaptı ve İstanbul Valiliği'nden gelen mektubun içeriğine uyma kararı aldı.


İstanbul Valiliği'nin Patrikhane'ye gönderdiği ve Aram Ateşyan'ı Patrik Genel Velkili olarak tanıyıp seçim şartlarının oluşmadığını öne süren mektubunun ardından Ruhani Kurul Episkopos Maşalyan'ın davetiyle toplandı. Toplantıya Başepiskopos Aram Ateşyan başkanlık etti. Yapılan açıklamaya göre Başepiskopos Bekçiyan "istifa etmek" niyetinde olduğunu söyleyerek katılmadı.
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada patrik seçiminin kilise ve devlet işbirliği ile yapılması gerektiği hatırlatıldı ve mevcut durumda Başepiskopos Aram Ateşyan'ın Patrik Genel Vekilliği'nin 2010 tarihli karar uyarınca devam ettiği vurgulandı. Açıklamada bununla birlikte seçim yapma gerekliliği ve niyeti de ifade edildi. Yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği’nden 05 Şubat 2018 tarihinde Patrikliğimize ulaşan resmi yazı ile İçişleri Bakanlığı yazısının içeriği bildirilmişti.

Adı geçen resmi yazıyı değerlendirmek amacıyla Patrikliğimiz Ruhani Meclis üyeleri Ruhani Meclis Başkanı Episkopos Sahak Maşalıyan’ın davetiyle ve Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan’ın başkanlığında bir kahvaltı sofrasında buluştular. Başepiskopos Karekin Bekçiyan ise Episkopos Sahak Maşalıyan’a kahvaltıdan önce sözlü olarak istifa etme niyetini bildirmiş olduğundan katılım göstermedi.
Kardeşçe bir ortamda gerçekleşen buluşma sonrasında Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde resmi oturum gerçekleştirildi. Fikir alışverişinden sonra aşağıdaki maddeler kesinlik kazandı:
1- Patrik Seçimi Kilise’nin ve Devletin beraber hareket etmesiyle başlar ve sonuçlanır. Patriklik tarihinde bu gerçek her zaman belirgin olmuştur. Dolayısı ile, bu resmi yazının içeriği bu bağlamda dikkate alındı. Devletin iradesi 85nci Patrik seçimi için şartların oluşmadığı yönünde olduğundan bir Patriklik Kaymakamı seçiminin dayanaksız olduğu şeklinde belirmektedir. Dolayısı ile Patrik Mesrob II Hazretleri’ni emekliye ayırarak Makam’ı münhal ilan etmek kurallara uygun olmamaktadır.
2- Aynı yazı Patrik Mesrob II Hazretleri’nin emekliye sevk edilmiş olduğu 26 Ekim 2016 tarihindeki Ruhaniler Genel Meclisi öncesindeki idari yapıya dönülmesini gerekli görüyordu. Aynı yazı ile Başepiskopos Aram Ateşyan’ın 1 Temmuz 2010 tarihinde Patrik Genel Vekili seçilmiş olduğu ve görevini 18 Ağustos 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda sürdürdüğü belirtilmekteydi.
3- Ruhani Meclis Üyeleri gelecekteki patrik seçim sürecinin gereği gibi gerçekleşebilmesi açısından resmi yazının içeriğine uymayı gerekli gördüler.
4- Ruhani Meclis Üyeleri şartlar uygun olduğu zaman Patriklik Seçimi’nin gerekliliğini de vurguladılar.
Cemaatimiz üyelerine cemaat huzurunu her türlü bireysel yaklaşım ve düşüncelerin üzerinde tutma çağrısı yapıyoruz. Yaralayıcı, bölücü ve zaten kırılgan olan cemaat huzurunu bozacak girişimlerden ve ifadelerden uzak kalmaya çağırıyoruz.
RUHANİ MECLİS DİVAN HEYET

Kategoriler

Genel Toplum Güncel