LGS'de Ermeniler hedef oldu

Geçtiğimiz hafta yapılan LGS soruları arasında Ermenilere yönelik ayrımcı bir soru da yer aldı. Tarih bölümünde yer alan bir soruda “Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa'yı işgal eden İngilizler bir süre sonra aralarında yaptıkları paylaşım antlaşması gereği bu şehirleri Fransızlara bıraktılar. Fransızlar bu bölgeye girdikleri andan itibaren Ermenilerle birlikte Türklere karşı baskı ve şiddet uygulamaya başladılar. Türkler de onların bu saldırıları karşısında Kuvayımilliye birlikleri kurarak savunmaya geçtiler” sorusuna yer verildi ve cevaplar arasında  ilk olarak “Osmanlı egemenliğinde bulunan Ermeniler işgalci düşmanla iş birliği yapmıştır” seçeneği sıralandı. 
Soru Ermeni toplumu içinde tepki ve üzüntü yarattı. Uzman Klinik Psikolog Romina Kuyumcuoğlu Agos’a yaptığı değerlendirmede bu tarz soruların öğrencilerin algısıyla oynadığını söyledi: “Bahsettiğimiz soruda Ermeniler ‘kötü, düşmanca tavırlar sergileyen’, en önemlisi de ‘egemenliği altında bulunduğu millete ihanet eden bir millet’ olarak gösterilmektedir. Üstelik bahsedilen soruda ülkeye Fransızlar girmiş olmasına rağmen sanki onların saldırıları ‘normalleştirilmiş’  ancak Ermeniler fırsatçı ve ihanet edenler olarak algılatılmıştır.” Kuyumcuoğlu eğitim alanında hazırlanan her sorunun ve konunun kimlikler arası ötekileştirme yaratmaması, nefret söylemleri barındırmaması gerektiğini vurguladı ve şöyle devam etti: “Bu sorunun böylesine karanlık bir biçimde hazırlanması hatalıdır ancak asıl hata herhangi bir tarih kitabında bu konunun böyle işlenmiş olmasıdır.” 

Kategoriler

Genel Güncel