'Ayrımcılığa Karşı Dersler' kitaplaştı

2018’de Ankara’da ‘Ayrımcılığa Karşı Dersler’ başlığı altında verilen seminerler kitaplaştırıldı. Ülkü Doğanay’ın derlediği ‘Ayrımcılığın Yüzleri’ adlı kitapta Hatice Çoban Keneş, Özkan Agtaş, Pınar Ecevitoğlu, A. Celil Kaya, Yetvart Danzikyan, Foti Benlisoy, Cemile Gizem Dinçer, Merve Diltemiz Mol, Esra Güleç, Ayşen Uysal, Sevilay Çelenk, Pınar Yıldız, Melek Göregenli, İnan Özdemir Taştan, Can Irmak Özinanır ve Ülkü Doğanay’ın seminerlerde yaptıkları sunumları ve değerlendirmeleri yer alıyor. 

Ülkü Doğanay, giriş yazısında, Hrant Dink’in de medyadan yayılan bir nefret kampanyasının sonucu olarak kurban haline geldiğini hatırlatıyor. Doğanay, kitabın giriş bölümünde şu ifadelere yer veriyor: “Medyanın etnik, dinsel, kültürel azınlıklara, kadınlara, LGBTİ’lere, engellilere ve her türlü azınlık grubuna yönelik ayrımcı söylemlerin yaygınlaştırılmasındaki, meşrulaştırılmasındaki rolünü sorunlaştıran, sorgulayan, ayrımcılığın ve ırkçılığın gündelik hayat içinde ve popüler kültürde sinsice yer edinen görünümlerini fark eden, bunlara karşı duyarlılık sahibi iletişimciler, medyanın ırkçı dilini dönüştürmeye talip gazeteciler yetiştirebilmeliydi. Ayrımcılığa Karşı Dersler böyle ortaya çıktı."

Çalışma ayrıca e-kitap olarak da yayınlandı.  Kitaba http://www.ihop.org.tr/2018/10/31/yeni-kitap-ayrimciligin-yuzleri/ adresinden ulaşılabilir. 

Kategoriler

Genel Güncel