İSO raporu: Kar eden kuruluş sayısı azaldı, zarar edenlerin sayısı arttı

İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" raporu açıklandı. Rapora göre kar eden kuruluş sayısı 2018'de 422'den 381'e düştü; zarar edenlerin sayısı 78'den 119'a yükseldi.

Raporda şu bilgiler yer aldı: 

*Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden net satışları 2018'de %34.5 artışla 878 milyar TL oldu. 

*Net satışlardaki artışta fiyat artışlarının yanı sıra döviz kurlarındaki yükselmenin ihracat gelirlerini artırması belirleyici oldu  Üretimden net satışlarda Türkiye'nin en büyük şirketi 2018'de 79 milyar TL ile Tüpraş oldu.

*Finansmana erişim sorunu kronik bir hal aldı ve düzelme yolunda ilerleme kaydetmedi.

*İSO 500'ün finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı 2018'de %49.8'den %88.9'a yükseldi; sanayi firmaları 2018 karının neredeyse tamamını finansman giderlerine ayırdı.

*Yılın ikinci yarısında faizlerdeki artış ve TL'deki değer kaybına bağlı enflasyon artışı İSO-500 için olumsuz mali koşullar yarattı.

*Borç/özkaynak dağılımında borçların payı %67'ye yükseldi, bu oran tarihsel olarak en olumsuz kaynak yapısına işaret ediyor.

*İSO-500'ün "devreden KDV" yükü artarak devam ediyor; devreden KDV 2018'de %35.6 artışla 9.7 milyar TL'ye çıktı.   

*2018'de İSO-500'de kar eden kuruluş sayısı 422'den 381'e düştü; zarar edenlerin sayısı 78'den 119'a yükseldi. (Reuters)

Kategoriler

Güncel