‘Seçim sorununu birlikte çözelim’

Vakıflararası Dayanışma ve İletişim Platformu’nun (VADİP) aylık olağan toplantısı 12 Kasım Pazartesi günü Surp Pırgiç Hastanesi’nin Bilek Salonu’nda yapıldı. Toplantıya katılan Vakıflar Meclisi Cemaat Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas, geçen yıl yürürlüğe giren ve süresi bu yıl dolan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan başvurular hakkında bilgiler aktardı.

 

Balat ve Beyoğlu seçimlerinin tartışıldığı toplantıda, Düşünce Platformu üyeleri tarafından hazırlanan seçim yönetmelik taslağının nasıl ele alınacağı konuşuldu.

Anayasa güvence

Laki Vingas, karşılıklı görüş alışverişi sağlamak amacıyla toplantıya katıldığını ifade ederek, konuşmasında yeni Anayasa sürecine değindi: “Vakıflar Yasası son 10 yılda üç kez yenilense de uygulama esnasında yeterli olmadığını görüyoruz ve sorunlara iyi niyetle çözüm getirmeye çalışan siyasi iradenin bu süreci devam ettireceğini umuyoruz. Bu iyi niyetin hukuksal bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. Bu yapının temeli de anayasadır. Anayasa konusunda cemaatler arası bir konsensüs yaratarak rol almalıyız. İhtiyaçlarımız aynı. Haklarımız anayasal güvence altına almadığı takdirde, iyi niyete ve günün siyasi iradesine bağlı kalacaktır.”

Seçim sıkıntısı

El konulan vakıf mülklerinin iadesini öngören ve geçen yıl Kanun Hükmünde Kararname olarak Vakıflar Yasası’na eklenen geçici 11. maddenin uygulama aşamasına ilişkin bilgi veren Vingas şunları söyledi: “1550’ye yakın başvuru yapıldı. Başvurular arasında kanuna uymayanlar, yoruma açık olanlar ve kapsam dışı olanlar var.  Bunları için mahkemeye başvurulabilir. Bomonti Mıhitaryan Vakfı davayı açtı ve 10 ay gibi kısa bir sürede kazandı. Hukuk da artık doğru bir mantıkla işliyor.”

Vingas, seçimlerde yapılan usulsüzlüklerin toplumsal sorunları çözümsüz bırakacağını ifade etti: “Rum ve Ermeni toplumları seçim konusunda sıkıntı yaşıyor. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı 22 yıldır seçim yapmıyor. Beyoğlu Üç Horan vakfının seçimleri ise yapılan usulsüzlükler nedeniyle iptal ediliyor. Demok-ratik toplumlarda bunlar olmamalı. Seçimlerde yaşanan belirsizlikler toplumların mevcut problemlerini geleceğe daha ağır aksettiriyor. Bu konuda da birlik ve beraberlik içinde çalışarak yeni yönetmeliği hazırlayabiliriz.”

Vakıflıköy’ün başvuruları

Vakıflıköy Surp Asvadzadzin Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar, ilk kez katıldığı VADİP toplantısında; geçici 11. madde kapsamında yapılan başvurular hakkında bilgi verdi: “Biz vakıf olarak 37 dosyayla başvurduk. Bunların bir kısmı Osmanlı tapu arşivlerinde bulunan kayıtlara dayanılarak yapıldı. Bir bölümü de Vakıflıköy ve civarındaki mezarlıklara ilgili. Ermenilerin terk etmek zorunda kaldığı köylerin mezarlıklarıyla ilgili 18 dosya verdik. Hatay’daki Ermeni vakıfları mazbataya alınıp mülklerine el konuldu. Hatay, 1939’da Türkiye’ye katıldığı sırada, diğer köylerdeki Ermeniler korkularından Hatay’dan ayrıldı. Vakıflıköy’de, bu terk edilen köylerden gelen Ermeniler de yaşıyor. Bu vatandaşlar kısa süre öncesine kadar eski köylerindeki mezarlıklara, ailelerinin yanlarına defnediliyordu. Ancak bu köylerde bulunan mezarlıkların çoğu 1980’li yıllarda tahrip edildi. Biz bu mezarlıkların vakfımıza verilmesini ümit ediyoruz. Bu mezarlıklarda halen Vakıflıköy’de yaşayan insanların anneleri-babaları, dedeleri-neneleri gömülü” dedi. Çapar, Vakıflıköy’de geçen ay başlatılan restorasyon ve lojman inşaatı hakkında bilgi vererek destek istedi.

‘Yönetmelik için geç kalıyoruz’

Balat ve Üç Horan seçimlerinin iptal edilmesinin ele alındığı toplantıda, VADİP Koordinasyon kurulu üyesi Harutyun Şanlı sözü seçim yönetmeliğine getirdi ve şöyle konuştu: “Yönetmelik çalışmalarında geç kalıyoruz. Bu olumlu konjonktürde yönetmeliği bir an önce hazırlamalıyız. Musevi ve Rum cemaatiyle görüşmelerimiz oldu ve onlar da İstanbul genelinde seçim yapılması üzerinde fikirlerini beyan ettiler.”

Düşünce Platformu tarafından hazırlanan yönetmelik taslağının ne şekilde ele alınacağının konuşulduğu toplantıda bazı vakıf üyeleri seçimlerin il geneline açılmasının Patrik seçimlerini olumsuz etkileyebileceğini, delege belirlenirken sorun yaşanabileceğini dile getirdi. Çoğu vakıf yöneticisinin bu endişenin yersiz olduğunu beyan etmesinin ardından toplantı sona erdi.

Ortaköy Vakfı toplantıya katıldı

Geçen ay yapılan toplantının ardından VADİP’ten ayrıldığını açıklayan Ortaköy Vakfı, platformun  son toplantısına katılarak seçimin il geneline açılmasına karşı olma gerekçelerini açıkladı. Vakıf başkanı İskender Şahingöz, şunları söyledi: “Cemaatimiz için hayati önem taşıyan konuların hiçbir altyapı çalışması yapılmadan, taslak, proje tüzük ve demografik çalışması hazırlanmadan ele alınması sakıncalıdır. Yapılacak en küçük hata telafisi imkânsız neticelere neden olabilir.”

Kategoriler

Toplum Vakıflar