Taksim ‘de ortaya çıkan mezar taşlarında ne yazıyor?

Taksim Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında Ermenice mezar taşlarının görüntüleri ortaya çıktı. Taşların üzerinde Ermenice olarak şu yazılar yer alıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin yaptığı açıklamaya göre Taksim yayalaştırma çalışmaları sırasında 13 Ermenice mezar taşı bulundu. Agos, mezar taşlarının üzerindeki yazıları deşifre etti.

 

Mardiros oğlu Nigoğos

Şarklı (Doğu’lu) Yeğyazar oğlu Krikor

Garabit oğlu Dikeş Arutyun 1775 miladi yılı.

Marzıvanlı Ğazancıyan Hacı Tateos Ağa’nın eşi Hacı Anna, kutsal Kudüs’ten (Yerusağem) dönüşte Tanrı’ya ulaştı. 1859 Mayıs 23 miladi tarih.

 Andiresli oğlu Mikaeloğlu Hovhannes, tarihi okunamadı.

 

Areveni Köyü’nden Kayserili Nerses oğlu Movses’in istirahatgahı. 1760.

Geğ’in Çomağ Köyü’nden Simavon oğlu Manuk’un istiratgâhı. 1761.

7211 numaralı mezar taşı: Aslan oğlu berber Khaçadur. 1850.

Kategoriler

Güncel Gündem