Dink ailesi avukatlarının esas hakkındaki mütalaası

Hrant Dink cinayeti davasının 5 Aralık 2011 tarihinde görülen 22. duruşmasında, Dink ailesinin ve Agos’un avukatları, Savcı Hikmet Usta tarafından verilen mütalaaya ilişkin görüşlerini ekleriyle birlikte 106 sayfaya ulaşan mütalaa ile mahkemeye sundu.

Avukatlar, Genelkurmay Başkanlığı’ndan yargı makamlarına, hükümet sözcülerinden güvenlik birimlerine, medyadan paramiliter güçlere kadar, çeşitli aktörlerin Hrant Dink’in öldürülmesinde, cinayetin önlenmemesinde, gerçek faillerin ortaya çıkarılmamasındaki işlev ve sorumluluklarının açıkça ortaya çıktığını belirtti.

Devlet kurumlarının Dink cinayetinin hazırlanması, işlenmesi, cinayetin ardından delillerin gizlenmesi, yargı süreçlerinin sınırlarının ve çerçevesinin çizilmesindeki dikkat çekici uyumun, sürecin tek merkezden yönetildiği gerçeğini ve cinayetin cezasızlığını da olağanlaştıran güçlü bir aygıtın ve zihniyetin varlığını da ortaya çıkardığının altı çizilen metinde, “Esas hakkındaki görüşümüz, bu aygıtın niteliğini ve nasıl çalıştığını, benzer davalarda ve bu davada nasıl yeniden üretildiğini, bu dava sanıklarının cinayetteki rolü, işlevi ve sorumluluklarını ortaya koymak amacıyla hazırlandı” denildi. 

Avukatlar, tarihi ve siyasi bir değerlendirme niteliği taşıyan metinde, Hrant Dink cinayetinin, devlet geleneğindeki “siyasi cinayetler” ve “Ermeni düşmanlığı”nın kesişme noktasında durduğunu belirtiyor.

Dink ailesi avukatlarının mahkemeye sunduğu mütalaanın tam metnine ulaşmak için tıklayın.

 

 

Kategoriler

Güncel Dink Davası