Eğitim Komisyonu kolları sıvadı

VADİP 17 Mart Pazartesi günü yapılan toplantısında, eğitim komisyonuyla ilgili olarak yaklaşık bir aydır devam eden tartışmada çözüme ulaşıldı. Türkiye Ermeni Okulları Birliği Girişimi, çalışmalarını VADİP’in çatısı altında, eğitim komisyonu olarak sürdürmeye karar verdi. Komisyonun geçici yönetim kurulu üyelerinden Nurhan Palakoğlu ile, uzlaşma sonrası aldıkları kararları, çalışma prensiplerini ve projelerini konuştuk.

FOTOĞRAF: MİHRAN MANUKYAN

MARAL DİNK
maraldink@agos.com.tr

Vakıflar Arası Dayanışma ve İletişim Platformu’nun (VADİP) 17 Mart Pazartesi günü yapılan toplantısında, eğitim komisyonuyla ilgili olarak yaklaşık bir aydır devam eden tartışmada çözüme ulaşıldı. Türkiye Ermeni Okulları Birliği Girişimi, çalışmalarını VADİP’in çatısı altında, eğitim komisyonu olarak sürdürmeye karar verdi. Komisyonun geçici yönetim kurulu üyelerinden Nurhan Palakoğlu ile, uzlaşma sonrası aldıkları kararları, çalışma prensiplerini ve projelerini konuştuk.

  • VADİP’in eğitim komisyonu olarak çalışmalarınıza nasıl devam ediyorsunuz?

Geçici bir yönetim kurulu oluşturduk. Yedi ay sonra genel kurul tarafından yeniden yönetim kurulu seçilecek. Her hafta cuma günü Feriköy Vakfı’nda toplanıyoruz. Bu süreçte ana sorunlarımızı tespit edeceğiz ve projeler geliştireceğiz.

  • Eğitim komisyonunun genel kurulunda kimler yer alıyor?

Genel Kurul, VADİP Başkanı, okulu olan vakıfların başkanları, okul kurucu temsilcileri, okul müdürleri, vakıfların eğitim komisyonu temsilcisi, SEV Vakfı temsilcisi, Öğretmenler Vakfı temsilcisi ve Öğretmenler Derneği temsilcisinden oluşacak. Bu kurul, iki yılda bir yönetim kurulunu seçecek ve belirli aralıklarla denetleyecek.


Ana hedefimiz doğru işlerle tüm okullarımızın eğitim kalitesini yükseltmek. İyi bir Ermenice eğitimi vermek istiyoruz. Bu kapsamda, müfredata uygun kaynaklar oluşturmaktan, Ermenice bilmeyen velilerin eğitimine kadar birçok proje yapacağız.

 

  • Ana başlıklar belirlendikten sonra, projeleri hayata geçirmek için nasıl bir yol izlenecek?

Yönetim kurulu fiilen projenin içinde olmayacak. Sorunları ve proje başlıklarını tespit ettikten sonra icra kurulları oluşturacak. İcra kurulları, söz konusu projeyle ilgilenecek uzman kişilerden, okullarımızdaki müdürlerden, öğretmenlerden, akademisyenlerden, yurtiçi veya yurtdışından ilgili kişilerden oluşacak. Projenin yazılımını, bütçesini, baştan sona bu kurullar hazırlayacak. Ardından, proje önce yönetim kuruluna ve sonra VADİP’e sunulacak.

  • VADİP toplantısında, proje bütçeleri için bir mali komisyon kurulmasından söz edildi...

İcra kurulu proje bütçesini, müşavirlerden oluşacak olan VADİP’in mali komisyonuna sunacak. Komisyon onay verirse, proje genel kurula gidecek ve onay çıkarsa hayata geçirilecek. Özellikle son zamanlarda vakıflara iade edilen gayrimenkullerden eğitime ciddi bir kaynak aktarımı yapılacağı söylendi. Projenin ayaklarını sağlam hazırlarsak bütçe veya içerik konusunda sorun çıkacağını düşünmüyorum. Bunun dışında, iç kaynaklarımızdan bütçe ayrılamaz veya bütçe yetersiz kalırsa, Avrupa Birliği ve Gülbenkyan Vakfı’nın fonlarına da başvurabileceğiz. AB’nin ve Gülbenkyan’ın eğitimle ilgili çok ciddi fonları ve çalışmaları var. VADİP de bu fonlara itiraz etmeyeceğini belirtti.

  • VADİP toplantısında dile getirdiğiniz taleplerden biri de, resmi makamlarla muhataplığın tek bir yerden yürütülmesiydi...

Resmi makamların muhatap kabul ettiği çeşitli kişiler var. Örneğin Mıhitaryan merkez okul seçildi. Birtakım bilgiler oraya gidiyor. VADİP Başkanı Bedros Şirinoğlu veya Hayk Nişan eğitim sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bunların tek bir yerden takip edilmesini talep ettik. Komisyonun resmi bir kimliği yok, devlet bize yazı veya duyuru göndermeyecek. O yüzden eğitimin genelini ilgilendiren yazılardan kurucu temsilcileri vasıtası ile haberdar olmaya çalışacağız. Diğer yandan, eğitimle ilgili olarak il, ilçe veya Ankara’yla görüşülecekse, görüşmelere eğitim komisyonundan bir temsilcinin de eşlik etmesini veya bilgilendirilmesini istedik ve toplantıda buna itiraz etmediler.

  • Ele alacağınız temel sorunlardan bahseder misiniz?

Ana hedefimiz doğru işlerle tüm okullarımızın eğitim kalitesini yükseltmek. İyi bir Ermenice eğitimi vermek istiyoruz. Bu kapsamda, müfredata uygun kaynaklar oluşturmaktan, Ermenice bilmeyen velilerin eğitimine kadar birçok proje yapacağız. Bazı okulların birleşmesi üzerine düşünüyoruz. Okullarımızı 4+4+4 sistemine uygun hale getirmemiz gerekiyor. Ama okulları fiziksel olarak devletin belirttiği şekilde yapılandırmak için yeterince bütçemiz yok. Tüm okul müdürleri ve kurucuları olarak bir araya gelip bunu konuşacağız. Buna uyamayacak durumdaysak, devlet de destek sağlamazsa, muaf tutulmamızı veya ilkokul, ortaokul ve lise bazında birleşmeler talep edebiliriz. Yani bir okulumuzun sadece ilkokul, aynı bölgedeki bir okulumuzun sadece ortaokul, bir diğerinin ise sadece lise olarak yapılandırılması düşünülebilir.

  • Okullarımızda öğrenci sayısını artırmak için ne tür bir yol izlenmesi planlanıyor?

1980’den sonra kolejler arttı; onlara ayak uyduramadığımız için geri kaldık. Maddi durumu iyi olan aileler çocuklarını bu okullara gönderir oldular. Bizim okullarda yaklaşık üç bin öğrenci varsa, bir o kadar da özel okullarda öğrencimiz var. Biz kimseye, “Çocuklarınızı kolejlere göndermeyin” diyemeyiz. Okullarımızın eğitim kalitesini yükselterek, kolejlerle aynı seviyeye getirerek bunu sağlamayı hedefliyoruz.

  • Öğretmen yetiştirmek de proje başlıklarından biri sanırım...

Birkaç yıl önce Aydın Üniversitesi’nde başlayan sınıf öğretmeni yetiştirme projesi yarım kaldı. Fonların bir kısmı kesildi. Onu sürdürmemiz gerekiyor. Hem sınıf, hem branş öğretmenlerinin, ayrıca Ermenice eğitimi alması gerekiyor. Örneğin, yazın öğretmenlere dil kursu verme gibi bir planımız var.

  • Kısa vadede hayata geçebilecek olan bir projeniz var mı?

Yönetim kurulu seçimine kadarki süreçte, eskimiş Ermenice kitaplarımızı görsel açıdan yenilemek ve çocuklar için cazip hale getirmek istiyoruz. İcra kurulu oluştuktan ve bütçe çalışması yapıldıktan sonra VADİP’e net bir rakam bildireceğiz ve projeye başlayacağız.

Kategoriler

Toplum Okullar